reprezentare logo Kosson

Directive

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 130/92 din 17.5.2019 [SURSA] PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în...
Ieri a fost ultima consultare intitulată „Consultare publică referitoare la Propunerea de Directivă privind Dreptul de Autor în Piața Unică Digitală”. Aceasta este ultima de dinaintea formulării...
În acest articol voi analiza ultimele propuneri ale Comisiei Europene privind armonizarea drepturilor de autor la nivelul statelor membre. Pentru cei interesați, propunerile pot fi găsite la...
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,   având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 95, având în vedere propunerea Comisiei...