reprezentare logo Kosson

UE

Sunt vizate în special documentele oficiale ale Uniunii Europene şi în particular declaraţiile de principii cu planurile lor de acţiune.

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 130/92 din 17.5.2019 [SURSA]

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 53 alineatul (1) și articolele 62 și 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (2),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (3),

întrucât:

Add a comment

Comisia Europeană a selectat Mașina Timpului ca una din ințiativele de dezvoltare strategică pentru următoarea decadă. Această inițiativă este considerată preparatorie în vederea realizării unei inițiative de cercetare de mari dimensiuni.

0adcarthaginiansTreizeci și trei de instituții din întreaga Europă vor pregăti o foaie de parcurs detaliată cu scopul de a extrage și utiliza Datele Masive ale trecutului. Această inițiativă își propune să proiecteze și să implementeze tehnologii avansate de digitizare cuplate cu algoritmi inteligenți (Inteligență Artificială - AI) pentru a exploata patrimoniul cultural european vast.

Va fi dezvoltat un corp de algoritmi inteligenți - AI, care să poată prelucra cantități mari de informație din seturi de date istorice complexe. Ținta este constituirea unei Mașini a Timpului care să aibă potențialul de a crea o adevărată cartografiere în timp și spațiu a evoluției sociale, culturale și geografice.

Coordonatorul proiectului, profesorul Frederic Kaplan din Lausanne, Digital Humanities din cadrul Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne spune că „Mașina Timpului are potențialul să devină unul din cele mai avansate sisteme de Inteligență Artificială dintre cele care au fost construite, care va fi instruit pe datele unor orizonturi temporale și geografice largi.”

Cercetările pentru realizarea Mașinii Timpului vor avea o durată de zece ani și vor încerca să demonstreze viabilitatea economică a patrimoniului cultural.

Mașina Timpului marchează o nouă eră pentru Științele Sociale și Umanioare, oferind acces deschis către trecutul Europei prin intermediul unor date unificate și a unor noi servicii AI. Cunoașterea rezultată are potențialul de a pune în lumină nouă problemele sociale importante ale noului secol de la creșterea sustenabilă, la migrație și păstrarea tradițiilor democratice.

Nici educația nu a fost lăsată la o parte, fiind una din țintele Mașinii Timpului. Obiectivul este producerea de materiale de educație, care se bazează pe alinierea seturilor de date masive. Unul dintre efectele scontate este creșterea implicării continue a sferei educaționale în punctele de interes pe care le expune patrimoniul cultural.

Indirect, va fi implicată și Biblioteca Națională a României într-o companie de șapte la nivel european.

Add a comment

EuropeanaElects

Pe vârful unui Munte de sticla, o prințesă letonă îl așteaptă pe cel suficient de curajos care sa îl urce și să o salveze. În același timp, Castelul de lumina Leton se scufundă atunci când națiunea este oprimată, dar răsare din adâncuri periodic pentru a elibera poporul leton.

Sau altfel spus înțelepciunea pierdută în intunericul războiului și al invaziilor, este reîncredințată poporului leton de catre Castelul de Lumină.BibliotecaNationalaALetonieiPalatulDeCristal
Castelul de Lumină, precum și Muntele de Sticlă - două simboluri relevante ale folclorului leton, sunt astfel reprezentate în mod strălucit în noua clădire a Bibliotecii Naționale a Letoniei, gazda Adunării Generale a Europeana Network Association 2016.

Add a comment

Cultural heritage digitisation online accessibility and digital preservation (coperta documentului analizat)Dragi colegi, dacă vă mai amintiți, în anul 2011, a fost emisă o Recomandare a Comisiei privind digitizarea și accesibilitatea online a materialului cultural și conservarea digitală (vezi și contextul). Documentul a fost întâmpinat cu speranță de comunitatea românească și a fost sensibilizat Ministerul Culturii cu o scrisoare deschisă, la care a existat și un răspuns. În 2014, a mai fost o Raportare privind stadiul aplicării Recomandărilor. Acest articol este dedicat unei prime părți a documentului emis recent de Comisie și care poate fi descărcat de la următorul link: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-commission-report-bringing-europes-cultural-heritage-online?platform=hootsuite. Voi aborda problematica prezervării digitale într-un articol ulterior.

O trecere în revistă a concluziilor

„Per global, aproape toate statele membre au atins un nivel bun de progres privind digitizarea materialelor de cultură, raportând continuarea planurilor care au fost stabilite în trecut cu câțiva ani în urmă, precum și noi evoluții cum ar fi introducerea digitizării într-o strategie națională ambițioasă pe agenda digitală în România”.

România împreună cu Bulgaria și Croația vor folosi fondurile structurale pentru activitatea de digitizare (Programul Operațional Competitivitate).

Centre de competențe pentru digitizare au fost dezvoltate de următoarele state: Cehia, Germania, Estonia, Lituania, Letonia și Polonia.

Următoarele state au dezvoltat centre pentru digitizare: Bulgaria, Cehia, Germania, Estonia, Spania, Finlanda și Slovacia.

Ar mai fi și inițiativele colaborative și cele destinate reducerii efortului bugetar. Se desprinde întrebarea foarte clară: ce lipsește României să realizeze astfel de modele de colaborare, de unificare și sprijinire a completării competențelor, bugetelor și a necesităților specifice?

Exemplul Ungariei care a angajat aproape 500 de oameni care nu aveau ocupație pentru activitățile de digitizare este ceva care ar trebui privit cu foarte multă atenție. În acest context, la una dintre întâlnirile profesionale o idee a fost strecurată și mi s-a părut că nu ar fi decât benefică și reparatorie: folosirea persoanelor lipsite de libertate pentru a susține eforturile de digitizare.

Documentul recunoaște o creștere a țărilor care sprijină datele deschise din sectorul patrimoniului cultural și care încurajează și reutilizarea prin folosirea de API-uri sau prin exploatarea de date deschise interconectate (linked open data). Sunt menționate câteva state în care s-au înregistrat activități care să reutilizeze datele: Austria, Germania, Spania și Marea Britanie.

Add a comment

Ieri a fost ultima consultare intitulată „Consultare publică referitoare la Propunerea de Directivă privind Dreptul de Autor în Piața Unică Digitală”. Aceasta este ultima de dinaintea formulării unui punct de vedere al României privind modficarea Directivei pentru Drepturile de Autor. O sală plină cu un subiect care are darul să polarizeze. Gazdele au fost Ministerul Culturii împreună cu ORDA.

IMG 2654IMG 2655

Întocmit și redactat de Constantinescu Nicolaie, arhitect informațional pentru Kosson.ro

Privire de context

În documentul însoțitor „Întrebări și răspunsuri privind modernizarea reglementărilor privind drepturile de autor pentru era digitală în UE” al celui care înfățișa Starea Uniunii din14 septembrie 20161, există argumentele pentru necesitatea „modernizării” reglementărilor la nivel european. Între inițiativele propuse există cea care se referă la adăugarea unei excepții pentru „text and data mining”, ceea ce se traduce prin exploatarea textelor și a datelor”. Comisia Europeană are în intenția declarată „o impulsionare a cercetării și inovațiilor”.

Scopul declarat este cel de „a atinge o piață digitală deplin funcțională pentru drepturile de autor, focalizată pe problemele legate de distribuirea valorii în piața online”. Există deja un corp de literatură care aduce argumentele în favoarea unei mai intense utilizări a tehnicilor și tehnologiilor de exploatare a textelor și a datelor.

Măsuri de întărire a efectelor pozitive pentru practicile ETD (Exploararea Textelor și a Datelor)

Pentru a realiza potențialul pozitiv pe care modificarea Directivei îl poate realiza, vă invit să luați în considerare următoarele recomandări:

1. Eliminarea a oricărei mențiuni pentru posibile limitări de natură tehnică pentru ETD (art. 3.3).

Ceea ce implică această prevedere este o limitare a posibilităților de acces „in corpore” la volume mari de materiale și date de cercetare pentru care s-a plătit accesul conform unor prevederi comerciale contractuale. În acord cu realitățile cercetării actuale, este nevoie de instrumente ETD pentru a căuta în mari volume fragmente sau șabloane ce ar conduce la inovație.

Add a comment

Cultural heritage digitisation online accessibility and digital preservationÎncep prin a vă reaminti că acest articol este partea a doua a celui dedicat glosării Raportului emis de curând de Comisia Europeană: „Patrimoniu cultural: digitizare, accesibilitate online și prezervare digitală”. Primul articol îl găsiți la următorul link: Patrimoniu cultural: digitizare, accesibilitate online și prezervare digitală (I)

Am preferat să las partea de prezervare digitală într-un articol secundar, mai așezat pentru motivul că acesta este cu un subiect care merită propria sa dezvoltare. De ce? Pentru că, de felul în care este tratată prezervarea digitală, vom avea în viitor acces la cultura ultimului sfert de secol și mai departe.

Recomandările originale din 2011 invitau statele membre să-și constituie propriile politici privind prezervarea digitală comunicând între ele.

Documentul pune pe masa celor care îl consultă două proiecte în jurul cărora suntem îndemnați să-i căutăm pe actorii principali. Este vorba despre:

În 2011 au fost inițiate două centre de competențe pentru materialele audiovizuale (PrestoCentre) și Impact pentru materiale text.

21 de state membre, fie au deja strategii, fie sunt în curs de elaborare. Aceste strategii sunt elaborate la nivel local, regional sau național. România nu se numără printre ele.

Austria, Germania, Polonia, Suedia și Marea Britanie au chiar instituții cu atribuții de prezervare digitală iar la nivelul cel mai înalt stă Spania, care are chiar o lege a depozitului legal digital. Suedia este statul care acordă cea mai mare atenție prezervării digitale, având un organism dedicat, studii făcute, o foaie de parcurs, o infrastructură și adaptări a legii depozitului legal care să permită recoltarea/arhivarea/prezervarea siteurilor web și a materialelor nativ digitale.

Add a comment

WeTransformTheWorldWithCultureSmall

Europeana are o Strategie până în anul 2020 (http://strategy2020.europeana.eu/). E un document interesant care oferă o perspectivă pe termen lung pentru Europeana și rețeaua sa de parteneri (Europeana Network Association). Acest document nucleu este însoțit de un adevărat Plan de afaceri.

Ideologic se desprinde ideea creării unui spațiu „al Tuturor” (Commons), care să fie transmis generațiilor următoare.

Misiunea Europeana este „să transforme lumea prin cultură”. Acesta este afirmația nucleu pe care acest document se dezvoltă. Merită reținută.

Add a comment

Council of Europe logo 2013 revised version

Pe 27 septembrie, Consiliul Europei a publicat câteva recomadări privind Datele Masive din domeniul culturii.
Accentul cade cu precădere asupra culturii informației și media în contextul apariției seturilor de date de mari dimensiuni și în acest domeniu. Recomandările sunt:

să ia măsuri pozitive pentru a oferi o cultură absolut necesară pentru media și informație în societate astfel ca toate persoanele să fie la curent cu procesarea Datelor Masive și astfel să poată alegeri în deplină cunoaștere, precum și decizii privind procesul algoritmic de luare a deciziilor, care este utilizat pentru a prevedea atribute culturale, preferințe și comportamente;
să sprijine programele de cultura informației și media care sunt absolut necesare pentru a crește nivelul de cunoaștere și pentru a permite utilizatorilor Internet să înțeleagă și să gestioneze procesele decizionale algoritmice aplicate Datelor culturale Masive;
să sprijine crearea unui schimb de politici pentru toate părțile interesate privind viitorul culturii, considerând Datele Masive, cultura digitală media și pentru informație de primă necesitate;
să se asigure că acestă recomandare și îndrumările aferente, care constituie o parte integrală a acestei recomadări, sunt traduse și diseminate cât de larg posibil între părțile interesate relevante și să revizuiască regulat în lumina politicilor și a dezvoltării tehnologice.

Textul original îl găsiți aici: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680750d68
O copie de siguranță am făcut și pe Kosson, la: http://www.kosson.ro/en/european-organisations/427-council-of-europe/recommendations-of-the-council-of-the-europe/1159-recommendations-on-big-data-for-culture-literacy-and-democracy

Add a comment
copyright package2

În acest articol voi analiza ultimele propuneri ale Comisiei Europene privind armonizarea drepturilor de autor la nivelul statelor membre. Pentru cei interesați, propunerile pot fi găsite la următorul link: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/modernisation-eu-copyright-rules.

În luna mai a anului 2015, Comisia Europeană „a identificat conținutul digital ca fiind un motor principal al creșterii în economia digitală”.

Documente analizate:

  • Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Promoting a fair, efficient and competitive European copyright-based economy in the Digital Single Market COM(2016) 592 final
  • Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on ensuring the cross - border portability of online content services in the internal market COM(2015) 627 final
Add a comment

 

Add a comment
Full title of the project: ATHENA
Number: D3.1
Date: 30 April 2009
Funding programme: eContentplus
Publisher: Athena

ECP-2005-CULT-038099 ATHENA

Report on existing standards applied by European museums

Deliverable number D3.1

Dissemination level Public

Delivery date 30 April 2009

Status Final

Author(s)

Gordon McKenna, Collections Trust (UK) Chris De Loof, Royal Museums of Art and History (Belgium)

eContentplus

This project is funded under the eContentplus programme1,

a multiannual Community programme to make digital content in Europe more accessible, usable and exploitable.

1 OJ L 79, 24.3.2005, p. 1.

Table of Contents

Introduction

1.1 The purpose of work package 3

Work package 3 of the ATHENA project (WP3) is tasked with:

  1. Reviewing the different standards in use by museums;

  2. Facilitating the mapping of those standards to a common metadata standard;

  3. Assessing the requirements for the persistent identification of digital objects and collections;

  4. Producing tools to support the conversion of museums’ data into the common harvesting format for ingestion into the main Europeana service.

WP3 also works together with other work packages in the project. In particular WP3 works closely with WP4 and WP7: feeding information about standards for their work. Also the survey which is the basis of this deliverable was extended to include collecting information on IPR issues for use within WP6.

Overview of the deliverable

This deliverable is the first outcome of this work and is based on a survey of the content that partners contracted to provide to Europeana through the ATHENA project. These collections are described, in outline, in the Description of Work for the project (pp10-33).

The first part looks at Some basic concepts, a familiarity with these will be useful for the understanding of the rest of the deliverable.

Next we give an exposition of the range key standards being used by museums in a Standards landscape. This is done in order to provide a kind of ‘snap shot’ of the current situation. As with any landscape the view may vary over time, some standards may become more popular, others might disappear, but we believe that the major features will remain.

The next section looks at the results of the ATHENA Standards Survey. The analysis will answer a set of questions about the standards use in museums in Europe as exemplified by the collections in the survey.

Finally we draw some Conclusions about the use of standards in European museums with its implications for the ATHENA project and for Europeana in general.

Add a comment

Subcategorii

Agende care se stabilesc la nivel european.
Strategii europene.

Aici vor fi cuprinse informații despre proiectele europene care prezintă interes pentru comunitatea noastră.

Rețele stabilite la nivel european.
Consultări la nivel european.
Rapoarte la nivel de Uniune.
Principii europene

Comunicări la nivel de Uniune.

Această categorie va găzdui resurse care descriu organisme importante la nivel european, fie acestea asociații, fundații sau alte persoane juridice cu importanță pentru breaslă.

Termenul acquis comunitar desemnează totalitatea drepturilor şi a obligaţiilor comune care decurg din statutul de stat membru al Uniunii Europene.

Adoptată fie de către Consiliul Uniunii Europene, fie de către Consiliul UE împreună cu Parlamentul European sau de Comisia Europeană, decizia este actul prin care instituţiile comunitare se pronunţă asupra unor cazuri particulare.

 

Printr-o decizie, instituţiile pot solicita unui stat membru sau unui resortisant din UE să acţioneze sau să nu acţioneze, îi pot conferi drepturi sau impune obligaţii.

 

Decizia este:
• individuală, iar destinatarii ei trebuie să fie desemnaţi individual, ceea ce o diferenţiază de regulament,
• obligatorie în toate elementele sale.

 

[SURSA] [DEF]