reprezentare logo Kosson

Resurse Profesionale

Această secţiune îşi propune alcătuirea unui corp unitar de texte de maxim interes care privesc Ştiinţele Informării. Marea parte a textelor vor fi orientate către aspectul practic şi mai puţin pe cel teoretic. Prin această secţiune se doreşte impulsionarea practicienilor către abordarea noilor tehnici şi tehnologii.
Notă *) Republicată în temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757...
Astăzi a fost lansat Ethereum 2.0, o suită de tehnologii care are la bază componente ce înglobează cele mai recente aplicații criptografice, precum și modul de administrare a datelor folosind...
NORME din 9 aprilie 2019privind reevaluarea bunurilor culturale mobile deținute de instituții publice de drept public, în vederea asigurării unei juste reflectări a acestora în...
Parlamentul României adoptă prezenta lege.Art. 1. Se instituie anul 2019 ca „Anul Cărții” în România.Art. 2. (1) Cu prilejul sărbătoririi „Anului Cărții” se organizează evenimente culturale...
Dragi colegi, Astăzi vă ofer un manual de lucru pentru JSON Schema în cazul în care veți întâlni acest model de validare a datelor în activitatea curentă cu depozitele digitale. Eu m-am tot...
ORDONANȚĂ nr. 81 din 28 august 2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publiceEMITENT    GUVERNULPublicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 31...
Aceștia sunt termenii de lucru ai Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1 https://tools.ietf.org/html/rfc2616 conexiune: un circuit virtual pentru nivelul de transport stabilit între două...
N.n. Acesta este textul consolidat preluat de la Portalul legislativ prin accesarea http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/7816 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 14 iunie...
Dedic acest efort copiilor și vouă, celor curioși, care veți învăța mai întâi prin a înțelege. Este pentru voi, cei care lucrați în biblioteci și în alte instituții de memorie. Motivul pentru...
Sursa: Sapp Nelson (2017) Baze de date, seturi de date și formate de date 1. Dezvoltarea strategiilor de căutare folosind logica booleană, căutarea fațetată și alte tehnici potrivite...
EMITENT PARLAMENTUL ROMÂNIEI Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 11 ianuarie 2019Parlamentul României adoptă prezenta lege.ARTICOL UNICLegea nr. 8/1996 privind...

Subcategorii

Aceasta este categoria unde veți putea găsi materiale din domeniul Culturii Informației.

Pentru că este nevoie de îndrumare la nivel de tutoriat, vă invităm să parcurgeți materialele propuse de colegii noștri.

Documentele relevante pentru Cultura Informației.

Rapoarte de activitate
Cursuri
Articole generale care privesc științele informației la nivel global.
Cadrul de reglementare a activităților breslei.

Legislația BAMG-urilor (Biblioteci, Arhive, Muzee, Galerii) din România. 

Legislație de bibliotecă pentru România.

Legislația arhivelor din România

Legislația aplicabilă muzeelor din România.

Acestă categorie conține acte emise de instituții ale Statului român care vin să completeze legislația primară pentru domeniu.

Vom aduce profilele de specialiști așa cum acestea sunt recunoscute la nivel național sub denumirea de standarde ocupaționale.

Profile de specialiști care lucrează în arhive.

Promovarea politicilor naționale, internaționale, la nivel asociativ și chiar instituționale - exemple de bune practici pentru biblioteci, arhive, muzee și galerii.

Aspecte practice care privesc activitatea de zi cu zi a breslei.

Membrii comunității sunt încurajați să folosească această categorie pentru a-și încadra articolele cu tematică dedicată.

Această secțiune va găzdui resurse dedicate celor care sunt obișnuiți să învețe cu ajutorul îndrumărilor filmate.

Această secțiune este dedicată practicii conservării paginilor web.

Această categorie va fi locul din care vor putea fi accesate materiale dedicate învățării JavaScript.

Tot aici vor fi organizate materiale de învățare dedicate celor care lucrează în instituțiile de memorie.