reprezentare logo Kosson
http://arhgenvirt.ro

Instrument informatic pilot destinat Arhivelor Naţionale ale României şi utilizatorilor terţi

Proiect finanțat prin Programul național II, subprogramul Parteneriate 2013 - Proiecte
Colaborative de Cercetare Aplicativă (PCCA 2013)
Cod proiect: PN-II-PT-PCCA-2013-4-0949
Contract de finanţare pentru execuţie proiecte nr. 310/2014

ArhivaGenealogicaVirtuala

Coordonator: Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Arhivistică
Partener: SIVECO ROMANIA S.A.

Scopul principal al proiectului este de a crea pentru prima dată în România o bază de date accesibilă publicului, conținând în format digitizat două colecții genealogice aflate în păstrarea Arhivelor Naționale ale României. Până în prezent, nu a fost dezvoltat niciun proiect similar, care să aibă ca obiect o arhivă genealogică, fie ea publică sau privată, deși interesul publicului (atât din țară cât și din străinătate) față de acest tip de surse este în creștere în ultimii ani, conform datelor furnizate de sălile de studiu ale Arhivelor Naționale la nivel central și local.

Partenerii consorțiului de implementare au căzut de acord să selecteze pentru acest proiect pilot colecțiile arhivistice cu conținut geneaologic din două regiuni istorice ale României, și anume Bucureștiul și județul Brașov, una din cele mai vechi regiuni din Transilvania medievală. În ambele cazuri, materialul genealogic este reprezentat de registre de stare civilă, atât laice, cât și ecleziastice, create în special în sec. XIX-XX. Contextul istoric și juridic al creării colecțiilor respective diferă în funcție de regiune. Dacă în cazul Bucureștiului, modelul instituțional francez este dominant, arhivele brașovene poartă marca inconfundabilă a tiparului instituțional central-european (austriac). Acest fapt permite o abordare comparativă în elaborarea arhitecturii bazei de date, ce va răspunde astfel cerințelor de digitizare a tuturor celorlalte colecții similare din arhivele românești. Baza de date rezultată va fi administrată utilizând un limbaj special dezvoltat pentru indexarea conținutului digital, un motor de căutare și o interfață accesibilă atât Arhivelor Naționale (ce vor avea drept de utilizare gratuită a licenței, dreptul de copyright revenind companiei IT membră a consorțiului), cât și utilizatorilor terți (istorici, genealogiști și orice persoană interesată) printr-un website dedicat. Consorțiul, organizat pentru a pune în practică acest proiect, este format din Facultatea de Arhivistică a Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” din București (Instituția coordonatoare) șiS.C. SIVECO ROMÂNIA S.A., o companie specializată în cercetarea și implementarea de soluții informatice pentru administrația publică și mediul de afaceri, recunoscută la nivel național și internațional.

Proiectul este coordonat de conf. univ. dr. Rafael Dorian Chelaru

Durata proiectului: 01 iulie 2014 - 30 septembrie 2017

[SURSA]