reprezentare logo Kosson

Arhivistică

Acestă secțiune este dedicată domeniului arhivisticii.

Astăzi, 31 octombrie 2014, de ziua Arhivelor Naționale dr. Bogdan Popovici, şeful Serviciului Judeţean Braşov al Arhivelor Naţionale şi doamna Ioana Iordăchescu, inspector superior, responsabil de proiect au prezentat sistemul de acces online la documentele Arhivei Naționale.

Directorul instituției, dr. Ioan DRĂGAN a făcut o introducere prezentării „Sistemului informatic integrat pentru gestiunea serviciilor oferite clienților Arhivelor Naționale” (cod SMIS 14180, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională; mai multe detalii privind Sistemul informatic integrat al ANR. Dincolo de aspectele tehnice, a fost punctată nevoia de personal și mai mult de o specializare a acestuia pentru a fi pregătit pentru schimbarea mediului în care operează. În acest context am reținut necesitatea ca arhivele să contribuie la „buna guvernare”.

Dr. Ioan Drăgan prezintă câteva aspecte privind rolul arhivelor și contribuția la „buna guvernare” Dr. Bogdan Popovici prezintă sistemul electronic Este exemplificata prezervarea electronică în cazul unui plan al orașului Brașov

Din discuții am reținut faptul că cei 330 de kilometri pe care-i reprezintă FAN-ul (Fondul Arhivistic Național) vor avea o oglindire în digital în funcție de necesitățile de conservare a documentelor uzate și de oportunitățile oferite prin diverse proiecte de colaborare privind valorificarea comorilor din arhive (aproximativ 25000 de diplome și documente din cancelaria medievală). Chiar a fost menționat faptul că o colecție de diplome medievale vor fi digitizate în colaborare cu Universitatea din Cluj, Universitatea din București și Arhivele Norvegiei.

Și pentru că este ziua Arhivelor merită amintit faptul că arhivele au fost înfiinţate oficial în Ţara Românească şi Moldova prin Regulamentele Organice (1831 - 1832), fiind unificate la 31 octombrie 1862. Întaintași iluștri: Gheorghe Asachi, Ion Heliade Rădulescu, B.P. Haşdeu, Dimitrie Onciul, Aurelian Sacerdoţeanu.

Add a comment

Principiile accesului la Arhive reprezintă cea mai recentă lucrare în literatura profesională internațională referitoare la accesul la arhive. De altfel, exceptând R 13/2000 a Consiliului Europei, nici nu mai există o încercare de sintetizare a unor principii în acest domeniu. Importanța documentului rezidă în faptul că sintetizează o experiență practică și o problemă teoretică aflată în centrul de interes al societății și într-o continuă evoluție în ultimele decenii.

 

Să spunem doar că, dacă după căderea comunismului, deschiderea arhivelor a reprezentat un reper de democrație și libertate, problemele post-11/9/2000 au relativizat din nou dreptul la acces liber si deschis, pus în fața intereselor de securitate și protecție.

 

De asemenea, obstacolele practice ale implementării principiilor profesionale de deschidere și transparență se simt puternic în spatele textului, care nu doar ca nu este imperativ, dar recunoaște faptul că arhivistul nu este singurul care decide liberul acces, ci el este piesa dintr-ul eșafodaj instituțional, cu interese și perspective diverse. De aici, o maturitate si un realism al textului și principiilor.

 

default  Principiile accesului la arhive (878.57 kB 2013-03-05 09:23:22)

 

Documentul de la ICA.ORG

http://www.ica.org/13619/toolkits-guides-manuals-and-guidelines/principles-of-access-to-archives.html

Add a comment

Dr. Ioan DRĂGANSunt recunoscător organizatorilor pentru ocazia oferită de a trimite un mesaj din partea noii conduceri a Arhivelor Naționale și doresc mai întâi să-mi exprim aprecierea pentru activitatea remarcabilă a Societății în câmpul culturii românești și al raporturilor culturale româno-americane.

Înscrierea unei secțiuni dedicate accesului la informație în România post-comunistă în programul Conferinței, precum și a numeroase comunicări de istorie recentă vor aduce cu siguranță în discuție, direct sau indirect, și problematica arhivelor românești.

Add a comment

 Vlatka Lemic, director al Arhivelor de Stat ale Croației

a prezentat ICARUS (icar-us.eu) și ENArC (http://enarc.icar-us.eu/). Un punct interesant a fost apelul Vlatkăi pentru deschiderii arhivelor chiar și în contextul datelor deschise. Arhivele între ele se cunosc, dar este necesară deschiderea mai largă către public. Astfel, câțiva clienți devin parteneri.

Kerstin Muff, reprezentant al ICARUS (International Center for Archival Research)
A prezentat Archives Europe. Predecesorul a fost APEnet (17 parteneri în 2005). A urmat APEx din Martie 2012 până în Febriarie 2015. Doresc să fie agregatori pentru Europeana.
www.apex-project.eu
Codruța Mihailovici este reprezentantul și contactul pentru România (country manager).
În acest moment se pot găsi în portal peste 39 de milioane de unități descriptive. Acestea s-au construite pe un fond inițial de 14 mii.

Daniel Jenner, reprezentând proiectul Monasterium spune:
550.000 de documente din 130 de arhive accesibile online. Este o combinație de imagini și metadate iar acolo unde nu există o imagine, există cel puțin o descriere. Un punct de interes este faptul că poți structura chartele medievale pe tematici indiferent de localizare. A fost integrat un motor de metatagging chiar în text pentru a marca anumite șiruri, de exemplu nume de persoane. Este folosit TEI.
Foarte tare: enginul Monasterium este pe github (https://github.com/icaruseu/mom-ca).

Alina Pavelescu, director al Arhivelor Naționale ale României
A prezentat structura întregii instituții și a oferit tuturor participanților o perspectivă clară a componentelor Arhivelor Naționale.

Bogdan Popescu Popovici, de la Direcția Județeană a Arhivelor din Brașov a prezentat sistemul integrat al Arhivelor Naționale. Un sistem orientat către furnizarea serviciilor  ANR destinate utilizatorilor.
Este un engine centrat pe utilizator. Soluția este compusă dintr-un CRM (Siebel) legat de un sistem de informații arhivistice - ScopeArchiv, având ca baze de date o soluție Oracle dar care are și un modul puternic orientat pe formatele de schimb utlizate în arhive (EAD). Aplicația de arhivistică are incorporată o soluție de export a EAD care asigură interschimbul de date. Aceeași soluție este folosită și de Arhivele Naționale ale Ungariei, Sloveniei, Austriei, Albaniei și Elveției. La Brașov s-a reușit un import masiv de 330 mii de unități descriptive în 2 zile.
Viitorul este destinat stăpânirii software-ului. Al doilea pas este găsirea resurselor necesare pentru alimentarea sistemului. Un alt pas este extinderea licențelor la nivel teritorial.
portal.arhivelenationale.ro
Până în luna iunieva fi încărcată fototeca Arhivelor Naționale Istorice Centrale.
Au fost prezentate și o parte din fondurile deja evidențiate.

Add a comment

Vineri și sâmbătă invitații Arhivelor Naționale și Asociația Generală a Arhiviștilor din România au organizat prima conferință internațională, un eveniment însoțit și de lansarea unei interesante expoziții dedicată existenței Arhivelor Naționale în perioada 1831-1990.

Prezentarea Claudiei Șerbănuță a adus o lumină ineresantă asupra ceea ce poate fi considerat a fi o sursă de documentare viitoare.Foarte interesant a fost să aflăm detalii privind ARHiNET, o soluție software pentru arhivele croate care lucrează distribuit și care are o poveste interesantă. Povestea spune că în nevoia specialiștilor croați pentru o soluție care să-i ajute în lucrul de zi cu zi. Ce înseamnă: procesarea materialelor de arhivă și a mai multor tipuri de documente, utilizarea de documente arhivstice digitizate, fiind astfel asigurată o deschidere largă către creatorii și deținătorii de arhive.
Dezvoltarea sistemului a pornit în 2006 printr-un parteneriat cu alte instituții care au ajutat cu know-how și programatori Arhivele de Stat Croate. Doamna Vlatka a precizat faptul că acest lucru s-a făcut din necesitatea de a opera acest sistem și în condițiile în care finanțarea nu era de găsit. Un an mai târziu, ARCHiNET era deschis spre consultarea publicului iar în acest moment este un succes și, iată, deja un exemplu de bună practică în ceea ce privește capacitatea de dezvoltare atunci când parteneriatele asigură resursele fără a aștepta un potențial ajutor extern, care ar putea să apară sau nu.

Mai multe detalii de la următoarea resursă:
http://www.arhivelenationale.ro/images/custom/image/Pdf-uri/Revista/Revista%202_2008/06Hrvoje.pdf

Invitata din Croația, doamna Vlatka Lemić a propus nu numai o perspectivă a rețelei croate de arhive, dar și câteva aspecte ce privesc o comunitate de profesioniști din arhive și nu numai: ICARUS - International Center for Archival Research. ICARUS este o comunitate formată din peste 120 de arhive și instituții de cercetare din 23 de țări europene plus Canada. ICARUS este de fapt și o platformă dedicată lansării de proiecte internaționale legate de domeniul tehnologiilor informațiilor aplicate la arhive.
ICARUS.net are drept țintă construirea unui sistem informațional distribuit în rețea care să proceseze și să gestioneze materiale de arhivă utilizând standardele internaționale.

Resurse care pot fi consultate:
http://www.slideshare.net/icaruseu/icarusnet-10961119

Vineri și sâmbătă invitații Arhivelor Naționale și Asociația Generală a Arhiviștilor din România au organizat prima conferință internațională, un eveniment însoțit și de lansarea unei interesante expoziții dedicată existenței Arhivelor Naționale în perioada 1831-1990.

 

Prezentarea Claudiei Șerbănuță a adus o lumină ineresantă asupra ceea ce poate fi considerat a fi o sursă de documentare viitoare.

 

 

 

Foarte interesant a fost să aflăm detalii privind ARHiNET, o soluție software pentru arhivele croate care lucrează distribuit și care are o poveste interesantă. Povestea spune că în nevoia specialiștilor croați pentru o soluție care să-i ajute în lucrul de zi cu zi. Ce înseamnă: procesarea materialelor de arhivă și a mai multor tipuri de documente, utilizarea de documente arhivstice digitizate, fiind astfel asigurată o deschidere largă către creatorii și deținătorii de arhive.

Dezvoltarea sistemului a pornit în 2006 printr-un parteneriat cu alte instituții care au ajutat cu know-how și programatori Arhivele de Stat Croate. Doamna Vlatka a precizat faptul că acest lucru s-a făcut din necesitatea de a opera acest sistem și în condițiile în care finanțarea nu era de găsit. Un an mai târziu, ARCHiNET era deschis spre consultarea publicului iar în acest moment este un succes și, iată, deja un exemplu de bună practică în ceea ce privește capacitatea de dezvoltare atunci când parteneriatele asigură resursele fără a aștepta un potențial ajutor extern, care ar putea să apară sau nu.

 

Mai multe detalii de la următoarea resursă:

http://www.arhivelenationale.ro/images/custom/image/Pdf-uri/Revista/Revista%202_2008/06Hrvoje.pdf

 

Invitata din Croația, doamna Vlatka Lemić a propus nu numai o perspectivă a rețelei croate de arhive, dar și câteva aspecte ce privesc o comunitate de profesioniști din arhive și nu numai: ICARUS - International Center for Archival Research. ICARUS este o comunitate formată din peste 120 de arhive și instituții de cercetare din 23 de țări europene plus Canada. ICARUS este de fapt și o platformă dedicată lansării de proiecte internaționale legate de domeniul tehnologiilor informațiilor aplicate la arhive.

ICARUS.net are drept țintă construirea unui sistem informațional distribuit în rețea care să proceseze și să gestioneze materiale de arhivă utilizând standardele internaționale.

 

Resurse care pot fi consultate:

http://www.slideshare.net/icaruseu/icarusnet-10961119

Add a comment

Stimați colegi,

Pe 17 septembrie Adunarea generală a Consiliului Internaţional al Arhivelor a adoptat la Oslo Declarația Universală privind Arhivele. Publicăm această Declarație tradusă pentru relevanța mesajului transmis și pentru a pune în lumină domeniul arhivelor în cadrul comunității noastre. Multe dintre ideile pe care mesajul Declarației le transmite sunt comune tuturor ramurilor științelor informării iar recunoașterea importanței arhivelor conduce către o viziune integratoare necesară pentru a înțelege viitorul breslei. Cu această ocazie a fost creată o secțiune dedicată arhivisticii pe siteul comunității și invit colegii care lucrează în arhive să ia în considerare și acest canal de diseminare a practicilor și problemelor specifice din domeniu.

Declarația Universală privind Arhivele

Arhivele păstrează decizii, acțiuni și amintiri. Arhivele reprezintă un patrimoniu unic, de neînlocuit, transmis din generație în generație. Încă din momentul creării lor, arhivele sunt administrate pentru a-și conserva valoarea și înțelesul. Acestea sunt surse de informații de autoritate care fixează acțiuni administrative transparente și responsabile. Acestea joacă un rol esențial în dezvoltarea societăților prin apărarea și dezvoltarea memoriei individuale și a comunității. Accesul deschis la arhive ne îmbogățește cunoașterea societății umane, promovează democrația, apără drepturile cetățenești și crește calitatea vieții.

În acest sens, recunoaștem:

 • rolul unic al arhivelor ca mărturie autentică a activităților administrative, culturale și intelectuale şi ca o reflectare a evoluției societăților;
 • nevoia vitală de existență a arhivelor, pentru sprijinirea eficienței activităților, răspunderii și transparenței, pentru protejarea drepturilor cetățenești, pentru edificarea memoriei individuale și colective, pentru înțelegerea trecutului și documentarea prezentului, cu scopul de a îndruma acțiunile viitoare;
 • diversitatea arhivelor rezultată din înregistrarea fiecărui domeniu al activităților umane;
 • multitudinea formatelor în care arhivele sunt create incluzând hârtia, mediul electronic, înregistrări audio-vizuale și alte tipuri;
 • rolul arhiviștilor ca profesioniști instruiți cu o formare inițială și apoi continuă, care își slujesc societatea prin sprijinirea creării de acte și prin selectarea, păstrarea și punerea la dispoziția tuturor a acestora;
 • responsabilitatea colectivă — cetățeni, funcționari din administrația publică și factori de decizie, proprietari sau deținători de arhive publice sau private și arhiviști sau alți specialiști din domeniul informării — în managementul arhivelor.

Astfel, noi lucrăm împreună pentru:

 • adoptarea și aplicarea unor politici și a unei legislații arhivistice eficiente la nivel național;
 • ca managementul arhivelor să fie prețuit și îndeplinit de toate instituțiile, fie private, fie publice, care creează și utilizează arhive în desfășurarea activității;
 • alocarea resurselor necesare pentru un management corespunzător al arhivelor, incluzând angajarea de profesioniști instruiți;
 • ca arhivele să fie administrate și păstrate astfel încât să-și păstreze caracteristicile de autenticitate, de încredere, de integritate și utilizabilitate;
 • arhivele să fie făcute accesibile tuturor, cu respectarea legilor în vigoare și a drepturilor individuale, ale creatorilor, proprietarilor și ale utilizatorilor;
 • arhivele să fie utilizate pentru a promova responsabilitatea civilă.{sharethis}{jcomments on}
Add a comment

Noark este o prescurtarea norvegiană pentru Norsk arkivstandard, sau "Standardul pentru Arhivele Norvegiene". Noark a fost dezvoltat ca o specificare de cerințe pentru sistemele electronice de evidență utilizate în administrația publică în 1984 și a devenit rapid standardul de facto.

NOARK5

Add a comment

Actualizare și Dezvoltare 2008 (ediția online în limba română)
ISBN 978-973-0-12530-6

Lucrare editată de Federația Arhiviștilor din România.
Textul MoReq2 din prezenta ediție a fost aprobat de MoReq Governance Board ca traducere validată în limba română (validator: Lucia Ștefan).

 

Felicităm efortul traducătorului Bogdan Popovici, mai ales pentru timpul și dorința de a lămuri terminologia utilizată de specialiștii breslei. Există totuși puncte în care opiniile diferă, dar ceea ce unifică perspectiva totuși este complexul de practici de zi cu zi - deprinderile de lucru formate dincolo de orice curs. Iar dincolo de terminologie, structuri, modele există o singură realitate care este cu adevărat prețioasă și unde se face puntea către un singur domeniu unificat: datele. Mai ales perspectiva legată de prezervarea acestora pe termen lung.
Recomand parcurgerea acestei lucrări cu un ochi atent pentru că aduce lămuriri multor aspecte care privesc viitoarea convergență.

 

Ceea ce s-a petrecut odată cu apariția acestui document important este deschiderea unui nou spațiu al modernității arhivelor românești. Prin extensie, pentru că domeniile noastre de activitate tind spre o convergență accelerată mai ales din rațiuni economice, care „nivelează” diferențe, și domeniul nostru ar trebui să fie foarte atent la această apariție și la viitoarea traducere a MoReq 2010 (cea mai recentă iterație).

 

Încă o dată felicitări Federației Arhiviștilor din România și în special domnului Bogdan Popovici pentru investiția intelectuală și de timp oferită întregii bresle.

Add a comment

Subcategorii

Acestă categorie va include documentele cele mai relevante pentru domeniul arhivisticii.