reprezentare logo Kosson

[SURSA]

Vă prezentăm fondurile şi colecţiile în care s-au identificat documente anterioare anului 1600. În cele mai multe cazuri instrumentele de evidenţă din arhive sunt parţiale, din care cauză colegii care se ocupă cu identificarea documentelor trebuie să caute sistematic în fiecare cutie sau pachet. Această listă va fi actualizată periodic, pe măsură ce va fi finalizată identificarea în fiecare fond sau colecţie.

TheDigitizationOfTheMedievalDocumentsFromTheRomanianArchives2015 06 03 11 24 17

Serviciul Judeţean Cluj al Arhivelor Naţionale – 6366 u.a.

 1. Fond familial Beldi – 250 unităţi arhivistice.
 2. Fond familial Balintitt – 189 unităţi arhivistice.
 3. Fond familial Bornemisza de Kaszon – 61 unităţi arhivistice.
 4. Fond familial Bethlen de Criş – 122 unităţi arhivistice.
 5. Fond familial Matskasi – 200 unităţi arhivistice.
 6. Fond familila Toldalagi – 96 unităţi arhivistice.
 7. Colecţia personală Mike Sandor (seria de la Arhivele Naţionale) – 119 unităţi arhivistice.
 8. Fond familial Vecsey – 1076 unităţi arhivistice.
 9. Fond fideicomisionar Josika – 553 unități arhivistice.
 10. Fond familial Gyulay-Kuun – 438 unități arhivistice.
 11. Fond familial Bethlen de Iktar – 308 unități arhivistice.
 12. Fond famililal Josika de Vlaha – 55 unități arhivistice.
 13. Fond familial Kornis – 359 unități arhivistice.
 14. Fond familial Wass – 648 unități arhivistice.
 15. Fond familial Sennyey – 853 unități arhivistice.
 16. Fond familial Suky – 388 unități arhivistice (în lucru).
 17. Fond Primăria municipiului Cluj, seria Privilegii și Acte – 646 unități arhivistice (în lucru).
 18. Fond Primăria orașului Bistrița. Seria IIId. Protocoale de împărțire – 5 unități arhivistice.

Serviciul Judeţean Braşov al Arhivelor Naţionale – 2160 u.a.

 1. Fond Primăria oraşului Braşov, Colecţia Documente privilegiale – 814 unităţi arhivistice
 2. Fond Primăria oraşului Braşov, Oficiul Impozite – 213 unităţi arhivistice.
 3. Fond Primăria oraşului Braşov, Colecția de documente Stenner II (seria latină, maghiară, germană), vol. I, IV – 196 unități arhivistice
 4. Fond Primăria oraşului Braşov, Colecția de documente Schnell, vol. I-III – 450 unități arhivistice.
 5. Fond Primăria orașului Brașov, Colecția Acte în depozit II – 41 unități arhivistice.
 6. Fond Primăria orașului Brașov, Colecția de documente Fronius, vol. I – 353 unități arhivistice.
 7. Fond Primăria orașului Brașov, Socoteli alodiale, Registre – 93 unități arhivistice.

Serviciul Arhivelor Naţionale Istorice Centrale, Bucureşti – 2584 u.a.

 1. Colecţia Secţia Istorică – 1671 unităţi arhivistice.
 2. Colecţia Documente transilvănene – 71 unităţi arhivistice.
 3. Colecția Peceți – 151 unități arhivistice.
 4. Colecția Documente moldovenești – 48 unități arhivistice.
 5. Colecția Documente muntenești – 39 unități arhivistice.
 6. Colecția Documente selecționate Moldova – 67 unități arhivistice.
 7. Colecția Achiziții noi – 401 unități arhivistice.
 8. Colecția George Potra – 18 unități arhivistice.
 9. Colecția de documente Ion Ionașcu – 36 unități arhivistice.
 10. Colecția de documente Marinescu și Sârbulescu – 1 unitate arhivistică.
 11. Fond personal Sever Zotta – 1 unitate arhivistică.
 12. Colecția Suluri – 3 unități arhivistice.
 13. Colecția de documente Emil Vârtosu – 44 unități arhivistice.
 14. Colecția de documente Vasile Adamachi – 9 unități arhivistice.
 15. Fond personal Pavel (Paul) Gore – 1 unitate arhivistică.
 16. Fond personal Ion C. Cantacuzino – 1 unitate arhivistică.
 17. Colecția Cantacuzino – 3 unități arhivistice.
 18. Fond familial Butculescu – 1 unitate arhivistică.
 19. Colecția George Buzdugan – 2 unități arhivistice.
 20. Colecția C. Constantinescu-Mircești – 3 unități arhivistice.
 21. Fond personal Dumitru I. Cumpănașu – 6 unități arhivistice.
 22. Fond familial Ghica – 2 unități arhivistice.
 23. Colecția de documente Gheorghe Nicolaiasa – 2 unități arhivistice.
 24. Fond familial Ponici – 2 unități arhivistice.

Serviciul Județean Sibiu al Arhivelor Naționale – 5114 u.a.

 1. Colecția de documente medievale – 4421 unități arhivistice
 2. Magistratul orașului și scaunului Sibiu. Socoteli economice – 46 unități arhivistice
 3. Magistratul orașului și scaunului Sibiu. Registre de partaj – 8 unități arhivistice
 4. Magistratul orașului și scaunului Sibiu. Protocoale de ședință – 2 unități arhivistice
 5. Magistratul orașului și scaunului Sibiu. Socoteli consulare – 11 unități arhivistice
 6. Colecția de documente episcopale – 340 unități arhivistice
 7. Consistoriul evanghelic Sibiu – 1 unitate arhivistică
 8. Capitlul evanghelic CA Sibiu – 224 unități arhivistice
 9. Capitlul evanghelic CA Țara Bârsei – 36 unități arhivistice
 10. Capitlul evanghelic CA Reghin – 4 unități arhivistice
 11. Biserica evanghelică CA din Transilvania – 7 unități arhivistice
 12. Universitatea săsească. II. Protocoale de ședință – 1 unitate arhivistică
 13. Colecția Joseph Heinrich Benigni – 13 unități arhivistice

Serviciul Județean Iași al Arhivelor Naționale – 789 u.a.

 1. Colecția Documente – 681 unități arhivistice (în lucru).
 2. Colecția Documente Spiridonie – 108 unități arhivistice.

Serviciul Județean Botoșani al Arhivelor Naționale – 12 u.a.

 1. Colecția de documente – 12 unități arhivistice.

Serviciul Județean Suceava al Arhivelor Naționale – 84 u.a.

 1. Colecția de documente – 20 unități arhivistice.
 2. Fond Mănăstirea Dragomirna – 23 unități arhivistice.
 3. Fond Mănăstirea Putna – 33 unități arhivistice.
 4. Fond Mănăstirea Sucevița – 8 unități arhivistice.

Serviciul Județean Neamț al Arhivelor Naționale – 38 u.a.

 1. Fond Mănăstirea Văratec – 14 unități arhivistice.
 2. Colecția de Documente și scrisori răzlețe – 2 unități arhivistice.
 3. Fond Moșia Crăiești – 6 unități arhivistice.
 4. Fond personal D. Constantinescu – 7 unități arhivistice.
 5. Fond personal Gh. Iordănescu – 2 unități arhivistice.
 6. Fond Tribunalul Județului Roman – 1 unitate arhivistică.
 7. Fond Moșia Drăgești – 6 unități arhivistice.

Serviciul Județean Galați al Arhivelor Naționale – 18 u.a.

 1. Colecția de documente ”Biblioteca V.A. Urechia” Galați – 15 unități arhivistice.
 2. Colecția de documente – 3 unități arhivistice.

Serviciul Județean Vaslui al Arhivelor Naționale – 6 u.a.

 1. Colecția Documente foi volante – 4 unități arhivistice.
 2. Colecția A. Ursăcescu – 2 unități arhivistice.

Responsabili pentru identificarea documentelor:

 • Marius Diaconescu, manager proiect
 • Dana Caciur, asistent manager
 • Livia Ardelean, arhivist
 • Agnes Flora, arhivist

Voluntari:

 • Mihai Mârza, arhivist (SJAN Iași)