reprezentare logo Kosson

Acces Deschis (OA)

Promovarea Accesului Deschis în România

Un abonament pe Twitter la @NobelPrize m-a condus la o inițiativă binevenită a laureaților prestigiosului premiu intitulat „insights from Nobel laureates, for scientists everywhere”. Pentru cei interesați de aspectele privind comunicarea științei, veți găsi materiale care se adresează direct Accesului Deschis și conduita de diseminare.

Câteva repere din materialele video:

The_Nobel_Prize_on_Twitter_The_research_counts_not_the_jour.mp4

 

Add a comment

Politici Publicare Acces Deschis Science Europe - coperta documentului

Rezultate cheie din cercetările Science Europe și a Consiliului General pentru Cercetare

Acest raport este o privire generală asupra dezvoltării de politici pentru Acces Deschis a organizațiilor membre ale Science Europe până în anul 2014.
Au fost anexate și datele relevante până la momentul iulie, 2016.

Raportul poate fi consultat de la: http://www.scienceeurope.org/wp-content/uploads/2016/10/SE_OpenAccess_SurveyReport.pdf

Add a comment

http://english.eu2016.nl/documents/reports/2016/04/04/amsterdam-call-for-action-on-open-science Apelul de la Amsterdam

Acest document este rezultatul reuniunii de două zile de la Amsterdam „Open Science – From Vision to Action” organizată de Secretariatul Olandez pentru Educație, Cultură și Știință reprezentată de Sander Dekker în perioada 4-5 aprilie, 2016.

Această întâlnire a avut drept scop găsirea de oportunități pentru a merge mai departe pe calea deschiderii rezultatelor de cercetare.

Probleme identificate:

Pentru cercetători Accesul Deschis nu este de primă importanță, aceștia continuând să publice în revistele pe care le cunosc și care au factor de impact mare. Nici agențiile de finanțare nu au mecanisme prin care să-i încurajeze.

Această situație este într-o continuă dinamică. Cel mai recent exemplu este, bineînțeles, cel al Olandei, unde principalul finanțator NWO, începând cu decembrie 2015, a schimbat politicile de finanțare a cercetării, modificând o formulare esențială reflectată în regulamentele de acordare a finanțării: din „accesibil publicului cât mai rapid posibil”, în „Acces Deschis imediat la momentul publicării”.

Această modificare este cheia asiguratorie la nivel european a agendei pe care Președenția Olandei o are privind avansul Accesului Deschis la nivel European. De altfel, merită menționat faptul că Secretariatul pentru Educație, Cultură și Știință al Olandei și-a propus ca până în 2018, publicațiile științifice să fie publicate în regim de Acces Deschis de Aur în proporție de 60% iar până în 2024, 100% (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2013/11/15/kamerbrief-over-open-access-van-publicaties).

Olanda are și un fond dedicat pentru plata Taxelor de Procesare a Articolelor (APCs), până la o limită de 6000 de euro per proiect. Ceea ce este de remarcat este faptul că există o aliniere chiar și a serviciilor editoriale oferite de marii furnizori. Este vorba de negocierile Asociației Universităților (VSNU) din Olanda care după niște negocieri dure (https://www.timeshighereducation.com/news/dutch-universities-dig-in-for-long-fight-over-open-access/2017743.article) eșuate în 2014 (http://www.vsnu.nl/en_GB/news-items/nieuwsbericht/174-negotiations-between-elsevier-and-universities-failed.html), a încheiat acorduri în 2015 (10 decembrie) și 2016 (februarie) cu Elsevier și Wiley. Mai multe detalii despre reușitele de negociere aici: http://www.magazine-on-the-spot.nl/openaccess/eng/

Add a comment

RonalDSChDomnul Ronald Snijder (https://www.linkedin.com/in/ronaldsnijder/) a susținut lucrarea de doctorat pe 29 ianuarie 2019 (https://www.universiteitleiden.nl/en/events/2019/01/the-deliverance-of-open-access-books). Lucrarea este importantă prin faptul că studiază modelul de publicare a cărților în regim de Acces Deschis. Câteva concluzii importante, care merită reținute. Citez.

„Cercetătorii care oferă propriile cărți cu acces deschis sunt citați cu 10 procente peste colegii care publică pe subiecte similare fără a utiliza platforme cu acces deschis. Cărțile care sunt liber disponibile sunt descărcate frecvent de cititori din afara lumii științifce. Aproape 45 la sută dintre download-urile examinate, nu provin de la organizații academice”.

Sursa: https://www.universiteitleiden.nl/en/news/2019/01/open-access-books-attract-many-more-readers-and-slightly-more-citations

Imagine profil: https://twitter.com/ronaldsnijder

Lucrarea poate fi descărcată de aici: https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/68465

Add a comment

20160101 NLpresidencyBanner

În perioada 26 - 27 mai, 2016 s-a desfășurat reuniunea Consiliul Competitivitate (http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/competitiveness-council-may-2016-573dd136b4d75)

Ceea ce este foarte important este faptul că la reuniune a fost setată ținta pentru „o tranziție la acces deschis imediat ca regulă până în 2020”. Comisarul pentru cercetare și inovare al Comisiei Europene, Carlos Moedas a afirmat că acest moment „schimbă viața”, cel puțin în ceea ce privește cercetarea și felul în care sunt valorificate rezultatele.

CarlosMoedasMai2016

În conferința de presă comisarul Moedas a spus că „probabil că încă nu realizăm, dar ceea ce a realizat președenția olandeză este unicat și grandios. [...] Comisia este angajată deplin în împlinirea acestor deziderate” (http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/competitiveness-council-may-2016-573dd136b4d75/press-conference-research-part-2-5748339076dfc).

Add a comment

traducere după textul original de la adresa https://www.force11.org/node/4771

Note de traducere:
Pentru „citation” a fost preferat sensul de citare și nu referință bibliografică pentru simplitate.
„Claim” a fost tradus cu înțelesul de recunoaștere, având înțelesul de solicitare pentru recunoașterea efortului științific individual sau de grup.

Preambul

Rezultatele de cercetare solide se bazează pe o fundație de date robuste și accesibile. Pentru ca acest lucru să se regăsească în practică, nu numai în teorie, datelor trebuie să li se acorde importanța cuvenită în practica științifică și cea a înregistrărilor științifice durabile. Cu alte cuvinte, datele trebuie să fie considerate produse legitime și citabile ale cercetării. Citarea datelor, precum citarea altor dovezi și surse, constituie o bună practică de cercetare și face parte din ecosistemul științific care sprijină reutilizarea datelor. Data Citation Logo

În sprijinul acestei aserțiuni și pentru a încuraja buna practică, oferim un set de principii conducătoare pentru datele literaturii științifice, pentru seturi de date sau oricare alt obiect de cercetare.

Aceste principii sunt sinteza muncii unui număr de grupuri. Pentru că ne mișcăm în următoarea fază, vă așteptăm participarea și sprijinul pentru aceste principii.

Add a comment

Astăzi, 4 septembrie, 2018, Coaliția S - cOALition S a publicat planul ambițios cu 10 principii pentru Accesul Deschis în Europa. Această coaliție este formată din 11 organizații de finanțare a cercetării din Europa și Comisia Europeană incluzând European Reseach Council (ERC).

Acest Plan este constituit din 10 principii care jalonează voința europeană de a implementa un principiu central începând cu 2020 privitor la modul în care se va face diseminarea rezultatelor de cercetare.

PrincipiulCentralPlanS

Principiul central este următorul:

„După 1 ianuarie 2020, publicațiile științifice pe baza rezultatelor din cercetările finanțate din granturi publice puse la dispoziție de consiliile de cercetare naționale și europene, trebuie să fie publicate în reviste compatibile cu Accesul Deschis sau pe platforme compatibile cu Acces Deschis”.

Add a comment

[ deprecated ] http://www.ivir.nl/publications/guibault/OpenAIRELicensingStudy_Summary.pdf
http://www.ivir.nl/syscontent/uploads/2013_12_19_dd3e1 [new url]

a. Datele de cercetare în sine nu sunt protejate de legea drepturilor de autor și rar prin alte norme legale. Doar bazele de date și structura lor sunt protejate (dacă s-au făcut investiții consistente pentru a construi baza de date)
b. Exploatarea (masivă) a datelor în scopul analizării nu este acoperită prin limitări și excepții de către directivele europene.
c. Utilizarea în scopuri științifice a bazelor de date este doar o limitare opțională (art. 9 al Directivei privind bazele de date) și nu este armonizată complet. Astfel, scopul acestei limitări este chiar opac între diferitele state membre.
d. Utilizarea în scop științific nu acoperă infrastructura ca atare. În consecință, întrega reproducere a bazei de date nu se poate justifica prin utilizare științifică. Reproducerea vizată a unei baze de date pe de-antregul nu poate fi justificată prin utizarea în scop științific.
e. Mai mult, linkingul făcut către date de cercetare și/sau publicații nu este reglat în mod clar în niciuna dintre Directive. Unele State Membre au tendința de a califica linkingul ca o altă metodă de a face operele disponibile public adăugând astfel o altă necesitate de a obține licențele/acordurile autorilor.

OpenAIRELegalStudyLicensingDataandPublications

Acestea sunt câteva concluzii utile, care merită să fie luate în considerare aunci când plănuiți un serviciu care implică, fie licențiere deschisă, fie acces deschis. Este o mică parte tradusă a unui document mai voluminos publicat ca rezultat de cercetare a proiectului european OpenAIRE.

Add a comment

Introducerea științei în evaluarea cercetării

traducere după: http://www.ascb.org/dora/

Există o necesitate în continuă creștere pentru a îmbunătăți felul în care sunt evaluate rezultatele cercetării științifice de către agențiile de finanțare, instituțiile de știință și alți actori interesați.

Pentru a rezolva acest lucru, un grup de reprezentanți ai editurilor și ai revistelor de cercetare s-au întâlnit cu ocazia Întâlnirii anuale a Societății Americane pentru Biologie a Celulei (ASCB) din San Francisco, CA, pe 16 decembrie, 2012. Grupul a elaborat un set de recomandări, care le numim Declarația privind evaluarea cercetării de la San Francisco. Invităm toți cei interesați din toate disciplinele să-și arate sprijinul adăugându-și numele pe această Declarație.

Add a comment

31.5.2018

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 134/12


RECOMANDAREA (UE) 2018/790 A COMISIEI din 25 aprilie 2018 privind accesul la informațiile științifice și conservarea acestora

COMISIA EUROPEANĂ, având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 292,

întrucât:

(1)

În iulie 2012, Comisia Europeană a adoptat un pachet de informații științifice, care constă dintr-o comunicare intitulată „Către un acces mai bun la informațiile științifice: Sporirea beneficiilor rezultate din investițiile publice în cercetare” (1), și Recomandarea 2012/417/UE (2). Recomandarea 2012/417/UE prevede că progresele înregistrate în întreaga Uniune vor fi examinate de către Comisie pentru a stabili dacă sunt necesare măsuri suplimentare pentru atingerea obiectivelor stabilite în respectiva recomandare.

(2)

Comunicarea „O strategie privind piața unică digitală pentru Europa” (3) subliniază importanța difuzării de date ca un catalizator pentru creștere economică, inovare și digitalizare în toate sectoarele economice, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii (și pentru întreprinderile nou-înființate), precum și pentru societate, în ansamblu. În comunicare se recunoaște că volumele mari de date (Big Data) și calculul de înaltă performanță (High Performance Computing) modifică modul în care se realizează cercetarea și se face schimb de cunoștințe, ca parte a tranziției către o „știință deschisă” mai eficientă și cu o mai mare capacitate de reacție (4). Comunicarea anunță că accesul la datele publice va fi încurajat de Comisie pentru a contribui la stimularea inovării și a avansa în direcția unui cloud pentru cercetare destinat științei deschise ca parte din Inițiativa europeană în domeniul cloud computingului. În evaluarea la jumătatea perioadei a Strategiei privind piața unică digitală (5), Comisia își anunță intenția de a îmbunătăți în continuare „accesibilitatea și reutilizarea datelor publice și a celor finanțate în mod public”.

(3)

Comunicarea privind inițiativa europeană în domeniul cloud computingului, și anume „Dezvoltarea unei economii competitive bazate pe date și pe cunoaștere în Europa” (6) prezintă planul rațional și amplu pentru dezvoltarea cloudului european pentru știința deschisă (EOSC) ca mediu de încredere, deschis, care să permită comunității științifice să stocheze, să facă schimb și să reutilizeze datele și rezultatele științifice. De asemenea, comunicarea anunță revizuirea de către Comisie a Recomandării 2012/417/UE privind accesul la informațiile științifice și conservarea acestora pentru a încuraja schimbul de date științifice și crearea de sisteme de stimulare, de sisteme de recompensare și de programe de educație și de formare care să permită cercetătorilor și întreprinderilor să facă schimb de date. Documentul de lucru al serviciilor Comisiei – „Foaie de parcurs privind punerea în aplicare EOSC” (7) – prezintă rezultatele explorării, împreună cu state membre și cu părți interesate, a unor posibile mecanisme de guvernanță și de finanțare pentru EOSC și detalii suplimentare privind liniile de acțiune pentru dezvoltarea EOSC ca o grupare de infrastructuri de date în domeniul cercetării.

(4)

Directiva 2003/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului (8) stabilește principiul conform căruia toate datele disponibile deținute de un organism din sectorul public trebuie să fie, de asemenea, reutilizabile în scopuri comerciale și necomerciale de către toate părțile interesate, în condiții nediscriminatorii în ceea ce privește categoriile comparabile de reutilizare și la costurile marginale legate de distribuirea datelor, la maxim.

(5)

Politicile privind liberul acces (9) urmăresc să ofere cercetătorilor și publicului larg un acces gratuit la publicațiile științifice evaluate inter pares, la datele cercetărilor și la alte rezultate ale cercetării în mod deschis și nediscriminatoriu, cât mai rapid posibil în cadrul procesului de diseminare și să permită utilizarea și reutilizarea rezultatelor cercetării științifice. Accesul liber contribuie la îmbunătățirea calității, la reducerea necesității de a se duplica în mod inutil cercetarea, la accelerarea progresului științific, contribuie la combaterea fraudei în domeniul științei și, în ansamblu, poate favoriza creșterea economică și inovarea. Pe lângă accesul liber, planificarea gestionării datelor devine o practică științifică standard.

(6)

Accesul liber este un mijloc de difuzare pentru cercetători, care pot decide să publice rezultatele activității lor, în special în contextul cercetării finanțate din fonduri publice. Soluțiile privind acordarea de licențe ar trebui să vizeze facilitarea difuzării și reutilizării publicațiilor științifice.

(7)

Conservarea rezultatelor științifice este de interes public. Prin tradiție, aceasta a fost responsabilitatea bibliotecilor sau a arhivelor, în special a Serviciului de depozit legal al bibliotecilor naționale. Volumul rezultatelor generate de cercetare crește în mod constant. Ar trebui instituite mecanisme, infrastructuri și soluții de software care să permită conservarea pe termen lung a rezultatelor cercetării sub formă digitală. Finanțarea sustenabilă a conservării reprezintă un imperativ, deoarece costurile curării conținutului digital sunt încă relativ ridicate. Având în vedere rolul important al conservării pentru utilizarea viitoare a rezultatelor cercetării, ar trebui ca statelor membre să le fie adresată o recomandare privind instituirea sau consolidarea unor politici în acest domeniu.

(8)

Progresul tehnologic a permis crearea unor infrastructuri de cercetare online instituite de către guvernele naționale, universități și organizații de cercetare. Acestea sprijină obiectivele prezentei recomandări, ajutând cercetătorii să gestioneze rezultatele activităților lor de cercetare și diseminare. Comunicarea privind inițiativa europeană în materie de cloud computing a anunțat că acest „cloud european destinat științei deschise va începe prin unificarea infrastructurilor existente de date științifice, care în prezent sunt dispersate între diferite discipline și în diferite state membre.” Este oportun să se identifice și să se recomande măsuri la nivel național de natură să permită funcționarea corespunzătoare a EOSC.

(9)

Progresul tehnologic a determinat o schimbare majoră în timp în lumea științifică în sensul creșterii metodelor de colaborare și a contribuit în mod constant la sporirea volumului de material științific. În cadrul unei abordări științifice în care cooperarea și transparența sunt tot mai pregnante, ar trebui să se asigure că cercetătorii au acces, în toate etapele educației și carierei lor, la dezvoltare profesională, inclusiv prin programe de învățământ superior. Aceștia ar trebui să aibă, de asemenea, posibilitatea de a-și dezvolta competențele corespunzătoare care să le permită să se implice pe deplin în știința deschisă, astfel cum se subliniază în „Planul de acțiune pentru educație digitală” (10).

(10)

Stimulentele și recompensele reprezintă aspecte esențiale pentru o carieră profesională. Chiar dacă cercetătorii sunt încurajați să se deplaseze dincolo de frontiere, discipline și sectoare, și să participe la cultura partajării rezultatelor obținute, adeseori acestea nu sunt recompensate sau reflectate în dezvoltarea carierei lor profesionale. Se elaborează indicatori transparenți și responsabili în scopul de a se sprijini punerea în aplicare a practicilor moderne ale științei deschise în universitățile moderne. Ar putea fi utilizate mecanisme modernizate de recompensare care să ia în considerare indicatori de nouă generație pentru a se aprecia mai bine calitatea cercetării europene și pentru a stimula cercetătorii să împărtășească rezultatele cercetării lor, iar universitățile să devină mai antreprenoriale, încurajând în același timp concurența în cadrul pieței interne.

(11)

Statele membre ar trebui să sprijine în continuare știința deschisă și accesul liber, după cum se precizează în concluziile Consiliului privind „c cercetarea deschisă, interconectată și care utilizează în mod intensiv datele, ca motor pentru o inovare mai rapidă și mai extinsă” (11) și privind „tranziția către un sistem al științei deschise” (12).

(12)

Trecerea la accesul liber este o tendință la nivel mondial. Statele membre contribuie la acest efort și ar trebui să fie sprijinite prin stimularea unui mediu de cercetare deschis și bazat pe cooperare și pe reciprocitate la scară mondială. Știința deschisă este o caracteristică esențială a politicilor statelor membre pentru o cercetare responsabilă și inovare deschisă. Pe măsură ce devin disponibile, noile tehnologii digitale, politicile în materie de cercetare și finanțare trebuie să se adapteze acestui nou mediu.

(13)

Comisia a fost un model de urmat în ceea ce privește maximizarea accesului și reutilizarea rezultatelor generate de cercetare într-un mediu al științei deschise, inclusiv în programele-cadru, precum și prin aplicarea unei politici a datelor deschise cu privire la datele de cercetare a Centrului Comun de Cercetare al Comisiei.

(14)

S-au înregistrat numeroase progrese în domeniile abordate în Recomandarea 2012/417/UE și în alte documente menționate la considerentele precedente, dar nu toate obiectivele au fost îndeplinite, iar progresele înregistrate au fost inegale între statele membre. Este necesar un efort mai mare al tuturor statelor membre în vederea valorificării la maximum a potențialului de cercetare și inovare al Europei.

(15)

Prezenta recomandare valorifică și înlocuiește Recomandarea 2012/417/UE,

Add a comment

Subcategorii

Aici veți putea găsi toate documentele oficiale care au fost emise de autoritățile românești, europene și internaționale.

Studii privind Accesul Deschis.
Cronica evenimentelor ce privesc promovarea Accesului Deschis.
Activități de promovvare și de sprijinire a Accesului Deschis.

Această categorie este dedicată tuturor resurselor care evidențiază mecanisme de recompensare pentru cei care promovează și care operează cu Accesul Deschis.