Standarde

Standardele trebuie tratate ca fiind coduri comun acceptate pentru a trata subiecte și aplica practici într-o manieră unitară atunci când sunt vizate problemele de comunicare științifică. O parte a documentelor vizate sunt sprijinite prin adoptarea de către forurile internaționale de profil precum ISO, NISO, DIN, OASIS, BSI sau altele similate. Pentru a obține efectele maxime în ceea ce privește diseminarea eficientă, standardele de comunicare utilizate pentru elaborarea serviciilor de agregare și colectare, acestea trebuie să fie deschise sau să se bazeze pe tehnologii deschise. Aceasta este și singura cale de a atinge interoperabilitatea.

În mod firesc startul este dat de OAI-PMH - Protocolul Open Archive Initiative pentru Recoltarea Metadatelor. OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting) este un protocol dezvoltat de Open Archives Initiative. Este utilizat pentru a colecta metadate ale înregistrărilor din arhive astfel ca serviciile de colectare să poată agrega metadate din mai multe arhive. O implementare a OAI-PMH implică reprezentări de metadate respecând standardul Dublin Core, dar și alte reprezentări pot fi înglobate. Acest protocol este cunoscut ades ca Protocolul OAI. OAI-PMH folosește codarea în format XML folosind HTTP ca transport. Versiunea curentă este 2.0 și a fost actualizată în 2002.