Această practică recomandată definește Modelul de Referință pentru un OAIS - Open Archival Information System. Numărul curent include clarificarea a mai multor concepte. În particular sunt vizate cele de „autenticitate” cu introducerea conceptului de Informație Tranzitivă privind Proprietatea. Au mai fost aduse corecții și îmbunătățiri în ceea ce privește diagramele și au fost aduse adăugiri la Informațiile privind Drepturile de Acces.