Certificări

În acest moment există inițiative și proiecte al căror scop este de a clarifica ce este un depozit de încredere și care ar fi criteriile pe care depozitele trebuie să le întrunească pentru a atinge acest statut? Trebuie punctate câteva dintre cele mai importante activități:

- nestor (agenție germană care oferă bibliotecilor, arhivelor și muzeelor informații și training privind prezervarea digitală – Criteriile pentru depozitele digitale de încredere de lungă durată – versiunea 1

- OAIS (2002) „Model de referință pentru un sistem informațional deschis de arhivare (OAIS): CCSDS 650.0-B:Cartea Albastră”. Editat de Comitetul consultativ pentru sisteme de date în domeniul spațial

- Digital Curation Centre and DigitalPreservationEurope, „Metoda de auditare a depozitelor digitale bazată pe evaluarea riscului, v. 1.0

- CRL (Center for Research Libraries) – TRAC: Auditarea și certificarea depozitelor de încredere: criterii și lista de verificare

- Cerințe de bază

În fine, binecunoscutul Certificat DINI, care poate fi considerat a fi una dintre cele mai concise forme exprimate pentru cerințele pe care un depozit trebuie să le întrunească pentru a primi calificarea „de încredere”. DINI oferă controlul de calitate pentru servicii pentru documente și publicații. În același timp DINI face și recomandări în ceea ce privește viitoarele dezvoltări.

Această practică recomandată definește Modelul de Referință pentru un OAIS - Open Archival Information System. Numărul curent include clarificarea a mai multor concepte. În particular sunt vizate cele de „autenticitate” cu introducerea conceptului de Informație Tranzitivă privind Proprietatea. Au mai fost aduse corecții și îmbunătățiri în ceea ce privește diagramele și au fost aduse adăugiri la Informațiile privind Drepturile de Acces.
nestor, agenția germană care oferă bibliotecilor, arhivelor și muzeelor informații și instruire privind prezervarea digitală a pus la dispoziția tuturor celor interesați încă din 2006 un document intitulat „Criteriile pentru depozitele digitale de încredere de lungă durată” – versiunea 1.