Pe măsură ce subiectul resurselor educaționale deschise ajunge în atenția din ce în ce mai multor asociații și instituții, Fundația Soros România, Asociația pentru Tehnologie și Internet și Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România propun alcătuirea unei Coaliții pentru Resurse Educaționale Deschise.

Cele 3 asociații au semnat pe 30 octombrie 2013 un Memorandul de Înțelegere ce poate fi descărcat din coloana din dreapta a ecranului și al cărui text este redat la sfârșitul acestui articol. Coaliției pentru Resurse Educaționale Deschise i se pot alătura orice persoane sau organizații ce sprijină și promovează conceptele de acces deschis și resurse educaționale deschise în România.

În cazul în care doriți să semnați acest acord vă rugăm să trimiteți adeziunea dvs la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.


Memorandul de Înțelerege


Fundația Soros (FS), cu sediul în București, str. Căderea Bastiliei nr. 33, sector 1, cod 010613, reprezentată prin Gabriel Petrescu, în calitate de Director Executiv

Asociația pentru Tehnologie și Internet (APTI), cu sediul în București, sector 1, str. Nicolae Titulescu nr. 1, bl. A7, reprezentată prin Bogdan Manolea, în calitate de Director Executiv

și

Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), cu sediul în București, Bulevardul Unirii nr. 22, reprezentată prin Dragoș Adrian Neagu, în calitate de Președinte

recunoscând rolul important pe care îl au materialele educaționale pentru creșterea calității în educație,

având în vedere Agenda Digitală pentru România și inițiativa europeană privind „deschiderea” educației și dezvoltarea competențelor prin utilizarea noilor tehnologii,

în contextul elaborării primelor manuale digitale și al creșterii gradului de utilizare al tehnologiilor informației și comunicațiilor,

au convenit să încheie prezentul Memorandum de înțelegere privind următoarele:

ART. 1

Prin prezentul memorandum se constituie Coaliția pentru Resurse Educaționale Deschise, la care se poate alătura orice persoană sau organizație ce sprijină și promovează conceptele de acces deschis și resurse educaționale deschise în România.

ART. 2

Prezentul parteneriat are în vedere colaborarea părților în scopul de a sprijini accesul deschis la resurse educaționale și atribuirea de licențe deschise la materialele astfel create.

ART. 3

Părțile semnatare cooperează în vederea desfășurării unor activități de informare și promovare a producerii și utilizării de materiale educaționale, sub o licență deschisă, ce permite folosirea, distribuirea și adaptarea.

ART. 4

Părțile semnatare își desfășoară activitățile în spiritul politicilor publice privind accesul deschis.

ART. 5
Punerea în aplicare a prezentului memorandum se realizează prin orice modalitate convenită de părți, inclusiv prin desfășurarea de proiecte, evenimente, programe, comune.

ART. 6

În sensul prezentului memorandum, resursele educaționale deschise cuprind materiale pentru predare și alte materiale cu scop educațional, distribuite sub o licență care permite utilizarea, împărțirea și adaptarea lor.


Semnat astăzi, 30.10.2013, la București, în 3 exemplare originale, în limba română.


Semnatari:

Fundația Soros România
Asociația pentru Tehnologie și Internet
Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România
Mihai-Stanislav Jalobeanu - profesor Universitatea de Vest „Vasile Goldiș”, Arad, România
SC eLearning & Software SRL - Partener Moodle autorizat pentru România
ActiveWatch - Agenția de Monitorizare a Presei
Claudia Popescu - șef Serviciu de informare și formare continuă Biblioteca Județeană "George Barițiu" Brașov
Biblioteca Județeană "George Barițiu" Brașov în calitate de Centru Județean de Formare și Centru de excelență pentru servicii și activități educaționale destinate copiilor