Comisia Europeană a lansat un program Pilot pentru finanțarea publicațiilor cu Acces Deschis pentru proiectele finalizate din PC7 cu ajutorul proiectului OpenAIRE.Cele două documente ale Comisiei:


„Communication and Recommendation on access to and preservation of scientific information” și „Recommendation C(2012) 4890 on access to and preservation of scientific information” (iulie, 2012), au căutat o soluție „dacă și în ce condiții taxele de publicare cu acces deschis pot fi rambursate la finalizarea unui acord de finanțare”. Ca răspuns, a fost inițiat un instrument de finanțare pilot pentru suportarea cheltuielilor de publicare post PC7. Acest Pilot post-grant pentru Acces Deschis oferă un instrument suplimentar pentru a îmbunătăți accesul la rezultatele de cercetare în cazul proiectelor FP7, dar nu influiențează preferința autorului în ceea ce privește cum este oferit Accesul Deschis la publicațiile proiectului.

Pilotul pentru post-granturi PC7 beneficiază de un fond de 4 milioane de euro pentru a acoperi cheltuielile de publicare cu Acces Deschis.

Pilotul a fost lansat în primăvara lui 2015 și drept țintă stimularea publicării în reviste cu Acces Deschis în Europa pentru care va fi oferit sprijin financiar parțial sau integral pentru rezultatele de cercetare pentru care se dorește publicarea. Acest pilot va fi supus unei evaluări la începutul anului 2016.

Întrebări cheie


Ce oferă Pilotul?
Acoperirea costurilor pentru Taxele pentru Procesarea Articolelor la momentul publicării în reviste care oferă Acces Deschis.

Pentru cât timp se va desfășura Pilotul?
Până la epuizarea fondului de 4 milioane de euro dar nu mai mult de doi ani începând cu primăvara anului 2015 (sfârșitul lui aprilie 2017).

Care proiecte pot beneficia de sprijinul financiar?
Toate proiectele PC7 menționate în CORDA nu mai vechi de doi ani și proiectele derulate de European Research Council și Marie Curie.
Pentru proiectele care nu sunt în baza de date, eligibilitatea acestora va fi verificată de Comisia Europeană.

Care sunt articolele care se încadrează pentru finanțare?
Cele care au primit acceptul pentru publicare după 1 mai, 2015.

Unde pot verifica dacă proiectul meu este eligibil?
Subdomeniul https://postgrantoapilot.openaire.eu are integrat un modul de căutare pentru proiectele vizate de acest Pilot. Pentru accesarea directă a motorului de căutare accesați https://postgrantoapilot.openaire.eu/#eligibleProjects

Câte publicații pot deconta prin acest Pilot?
Maxim trei publicații pentru fiecare proiect care s-a încheiat deja și care nu au avut prevăzute sume pentru publicare a rezultatelor.
Publicațiile care deja au fost publicate nu beneficiază de sprijin prin acest Pilot.

Ce fel de publicații pot deconta pentru plata Taxelor de Procesare?
Publicațiile care au fost evaluate colegial (peer-review) și care sunt disponibile sub o licență deschisă, preferabil Creative Commons CC-BY sau CC-BY-SA.

Ce tipuri de publicații sunt vizate?
Articole de cercetare, monografii, capitole de carte și lucrări de la conferințe. Lucrările care au drept studiu datele sau software-ul sunt considerate articole de cercetare în cadrul acestui Pilot.

De ce trebuie să mă asigur atunci când public rezultatul de cercetare?
* În primul rând consulți regulile după care grantul de finanțare a fost contractat pentru a vedea dacă se pot publica rezultatele de cercetare. Se va menționa proiectul PC7 la care se pot adăuga informații privind finanțarea publicării cu Acces Deschis acestea fiind incluse în metadatele bibliografice atunci când publicarea a fost făcută.
* Publicațiile publicate trebuie să le fie atribuite un DOI - Digital Object Identifier sau orice identificator permanent echivalent. Se va urmări acest aspect imediat ce publicația a fost acceptată spre publicare pentru că rambursarea facturii depinde de atribuirea identificatorului.
* Versiunea publicată a articolului trebuie să fie oferită de editor în formatul PDF/A. Este încurajată și publicarea ca XML sau HTML.
* Informațiile privind licențierea trebuie incluse în metdatele articolului.
* Publicațiile trebuie să includă o precizare acolo unde acest lucru este necesar privind unde și cum pot fi accesibile datele de cercetare, eșantioanele sau modelele.

Unde să caut revistele în care pot publica?
Din motive de asigurare a calității, titlurile revistelor eligibile trebuie să fie listate în directoare cunoscute precum:

  • Directory of Open Access Journals (DOAJ),
  • Scopus,
  • Web of Science,
  • PubMed

Și dacă revista nu este în aceste directoare?
Atunci editura trebuie să ofere o descriere clară a paginii web prin care vor desfășura procesul de evaluare colegială. Aceste detalii vor fi trimise spre examinare celor care conduc Pilotul.

Unde mai pot publica în afară de revistele cu Acces Deschis?
Fișierele PDF/A publicate  de revistele care oferă Acces Deschis și care poartă o licență deschisă, trebuie să fie introduse și în Zenodo (zenodo.org) sau oricare alt depozit compatibil cu cerințele OpenAIRE (https://www.openaire.eu/participate/deposit/idrepos). Acest lucru se va face de către editura care a publicat articolul, dar poate face acest pas și cercetătorul sau instituția sa.

Cui mă adresez pentru decontare?
Poți apela cu încredere la Biroul Național pentru Acces Deschis stabilit prin proiectul OpenAIRE. Pentru România, persoana delegată este Nicolaie Constantinescu - kosson @ gmail .com
Pentru întrebări adresate direct celor care gestionează Pilotul, există un buton dedicat în meniul principal de la https://postgrantoapilot.openaire.eu/#eligibleProjects

Cum se face plata?
Se va solicita editurii să emită o factură către Athena Research Centre. În cazul în care din eroare instituția a plătit pentru publicare se va face o factură ulterioară către Athena Research Centre.
ATENȚIE! Indiferent de faptul că s-a făcut plata, documentele trebuie trecute prin mecanismul oferit de siteul dedicat https://postgrantoapilot.openaire.eu

Pot plăti eu Taxa de Procesare pentru Articol?
Nu, pentru că factura trebuie plătită către Athena Research Centre.

Ce se întâmplă dacă institutul meu a plătit Taxa de Procesare a Articolului?
În primul rând se va căuta ca data acceptării pentru publicare să fie după 1 mai, 2015 (data oficială a debutului Pilotului). În acest caz, se va face o factură către Athena Research Centre din partea instituției.

Care sunt sumele?
Pentru articole de cercetare, capitole de carte și lucrări de conferință este oferită o finanțare de maxim 2000 de euro.
Pentru monografiile cu Acces Deschis este oferit un maxim de 6000 de euro. Acolo unde este perceput TVA, suma maximă oferită trebuie să-l includă.
ATENȚIE! Aceste sume sunt decontate doar pentru publicarea în reviste cu Acces Deschis.

Ce este exclus de la finanțarea prin acest Pilot?
Publicarea în reviste hibrid (cele la care există abonament care oferă publicarea cu Acces Deschis doar a unor articole la momentul plătirii Taxelor pentru Procesare).

Pot solicita decontarea pentru particularizări a mediului de publicare - taxare per pagină sau pentru culoare?
Nu.

Pot fi acoperite cheltuieli cu personalul sau pentru dezvoltare internă a instituției?
Nu.

Ce se întâmplă în cazul cofinanțării publicării?
Această  cale este încurajată. Mai multe detalii vor fi oferite de conducătorii Pilotului.

Sunt un cercetător, de unde apuc?
Cel mai bine este să folosiți sistemul existent la https://postgrantoapilot.openaire.eu/#home prin înregistrare. Folosirea sistemului este dedicată cererii de rambursare.

La ce să ne așteptăm în viitor de la Pilot?
Va fi dezvoltat un mecanism de finanțare echivalent Taxelor de Procesare a Articolelor (APC), care să sprijine publicarea de articole de cercetare în reviste cu Acces Deschis care nu percep taxe de procesare atâta vreme cât acestea respectă cerințe tehnice menționate anterior. Mecanismele pentru elaborarea alternativelor vor fi identificate în timpul primelor luni ale Pilotului iar implementarea acestora va fi luată în considerare la prima evaluare în 2016.