Director ROMÂNIA

ROMÂNIA

Sunt evidențiate documentele care încurajează și promovează Accesul Deschis sau care au capacitatea de a produce o schimbare.

Documente

pdf Ghidul solicitantului de la acţiunea 1.1.2 - Asigurarea accesului cercetatorilor la publicatii stiintifice si baze de date europene si internationale Frecvente

De 5772 descărcate

Descarcă (pdf, 187 KB)

mtr1b_Ghid.sectiunea.1.pdf

Tip proiect Asigurarea accesului cercetătorilor la publicații științifice și baze de date europene și internaționale Acțiunea 1.1.2 Dezvoltarea unor reţele de centre CD, coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicații științifice și baze de date europene și internaționale Prioritate de investiții PI 1a Îmbunătățirea infrastructurilor de cercetare și inovare și a capacităților pentru a dezvolta excelența în materie de CDI și promovarea centrelor de competență în special a celor de interes european cest tip de proiect se adresează Asociaţiei Universităţilor, Institutelor de Cercetare - Dezvoltare şi Bibliotecilor Centrale Universitare din România „Anelis Plus”, potențial beneficiar în cadrul Acțiunii 1.1.2: Dezvoltarea unor reţele de centre CD, coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicații științifice și baze de date europene și internaționale, din cadrul Axei prioritare 1 a POC. Cod competiție POC-A.1-A.1.1.2- I- 2015

pdf Strategia nationala de cercetare dezvoltare si inovare 2014 2020 Ministerul Educatiei Frecvente

De 12754 descărcate

Descarcă (pdf, 915 KB)

Strategia nationala de cercetare dezvoltare si inovare 2014-2020 - Ministerul Educatiei.pdf

Strategia nationala de cercetare dezvoltare si inovare 2014 2020   Ministerul Educatiei

4.4.2 ACCES LA CUNOAŞTERE Intensificarea activităţilor de publicare ştiinţifică şi expansiunea rapidă a jurnalelor ştiinţifice pun presiuni financiare asupra instituţiilor de cercetare şi asupra cercetătorilor individuali. Restrângerea accesului la cunoaşterea ştiinţifică slăbeşte schimbul de informaţii şi transferul de cunoaştere, inhibând inovarea. Pentru intervalul strategic 2014-2020, priorităţile rămân asigurarea şi susţinerea accesului deschis („open access”) la rezultatele cercetării, prin:  Asigurarea accesului la cercetarea ştiinţifică din fluxurile principale, pentru toate organizaţiile de cercetare.  Încurajarea publicării rezultatelor cercetării românești, finanţate din fonduri publice, în standardul “(gold) open access” http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/background-paper-open-access-october-2012_en.pdf.