Director Modele

Modele de organizare a informației în depozite digitale.

Documente

pdf Model contract Universitatea „Dunărea de Jos”, Galați Frecvente

De 2615 descărcate

Descarcă (pdf)

contract_copyright_ugal.pdf

Prin prezentul contract, autorul transferă Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi dreptul de a distribui lucrarea depusă în depozitul digital al instituţiei, permiţând accesul deschis, pe termen nelimitat, de oriunde şi oricând, la conţinutul integral sau parţial al lucrării. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, la rândul său, va pune la dispoziţia utilizatorilor, prin intermediul depozitului digital instituţional, conţinutul ştiinţific oferit de autorul acestuia, în condiţiile în care acesta a fost supus în prealabil unui proces de peer-review.

pdf REFERENCE MODEL FOR AN OPEN ARCHIVAL INFORMATION SYSTEM (OAIS) Frecvente

De 3566 descărcate

Această practică recomandată definește Modelul de Referință pentru un OAIS - Open Archival Information System. Numărul curent include clarificarea a mai multor concepte. În particular sunt vizate cele de „autenticitate” cu introducerea conceptului de Informație Tranzitivă privind Proprietatea. Au mai fost aduse corecții și îmbunătățiri în ceea ce privește diagramele și au fost aduse adăugiri la Informațiile privind Drepturile de Acces.

This Recommended Practice defines the Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS). The current issue includes clarifications to many concepts, in particular, Authenticity with the concept of Transformational Information Property introduced; corrections and improvements in diagrams; addition of Access Rights Information to PDI.

Copyright 2012 © CCSDS/AIAA Inc. All rights reserved.