pdf REQUIREMENTS FOR BODIES PROVIDING AUDIT AND CERTIFICATION OF CANDIDATE TRUSTWORTHY DIGITAL REPOSITORIES Frecvente

De 4017 descărcate

Această recomandare de practică conține cerințe obligatorii și specificații verificabile care trebuie să fie îndeplinite de organizații pentru a face auditări conforme ISO pentru a verifica gradul de încredere pe care depozitele digitale îl prezintă.

This Recommended Practice contains binding and verifiable specifications required to be fulfilled by organizations that perform ISO audits for assessing the trustworthiness of digital repositories using CCSDS 652.0-M-1, Audit and Certification of Trustworthy Digital Repositories, and provides the appropriate certification.

Copyright 2012 © CCSDS/AIAA Inc. All rights reserved.