pdf AUDIT AND CERTIFICATION OF TRUSTWORTHY DIGITAL REPOSITORIES Frecvente

De 3383 descărcate

Această recomandare pentru practică definește procesul de auditare și certificare în scopul evaluării gradului de încredere pentru depozitele digitale.

This Recommended Practice defines an audit and certification process for assessing the trustworthiness of digital repositories.

Copyright 2012 © CCSDS/AIAA Inc. All rights reserved.