Director Certificari

Documente

pdf AUDIT AND CERTIFICATION OF TRUSTWORTHY DIGITAL REPOSITORIES Frecvente

De 3515 descărcate

Această recomandare pentru practică definește procesul de auditare și certificare în scopul evaluării gradului de încredere pentru depozitele digitale.

This Recommended Practice defines an audit and certification process for assessing the trustworthiness of digital repositories.

Copyright 2012 © CCSDS/AIAA Inc. All rights reserved.

pdf Certificatul DINI 2007 pentru servicii pentru documente și publicare Frecvente

De 2230 descărcate

Descarcă (pdf)

Certificatul DINI.pdf

Cea de-a doua ediție a „Certificatului DINI pentru Servicii Documentare și de Publicare care include ultimele evoluții la nivel internațional, descrie cum serviciile pentru documente și publicații sprijină publicarea cu acces deschis a documentelor științifice și arată cum se pot poziționa Depozitele Instituționale în cadrul organizațiilor proprii mai ales în ceea ce privește sprijinul dat oamenilor de știință și cercetătorilor pentru a face pre și post printuri ale documentelor lor, care sunt disponibile și care au fost deja publicate de edituri – libere de constrângeri de timp și spațiu.
 
TRADUS INTEGRAL ÎN LIMBA ROMÂNĂ

pdf DINI Certificate 2010 for Document and Publication Services Frecvente

De 3364 descărcate

Grupul de lucru DINI pentru publicare electronică a publicat primele recomandări privind „publicarea in regim electronic în instituțiile de învățământ superior”. În baza acestora grupul de lucru a formulat criterii și le-a formalizat prin elaborarea „Certificatului DINI pentru servicii pentru documente și publicare”. Urmând edițiile din 2004, 2007 (cu traducere integrală și în limba română), ediția din 2010 este cea mai recentă. Acest document descrie aspectele de natură legală li tehnică care ar trebui luate în considerare atunci când este pus în funcțiune și menținut un serviciu care are drept scop gestionarea publicațiilor electronice.

pdf REQUIREMENTS FOR BODIES PROVIDING AUDIT AND CERTIFICATION OF CANDIDATE TRUSTWORTHY DIGITAL REPOSITORIES Frecvente

De 4179 descărcate

Această recomandare de practică conține cerințe obligatorii și specificații verificabile care trebuie să fie îndeplinite de organizații pentru a face auditări conforme ISO pentru a verifica gradul de încredere pe care depozitele digitale îl prezintă.

This Recommended Practice contains binding and verifiable specifications required to be fulfilled by organizations that perform ISO audits for assessing the trustworthiness of digital repositories using CCSDS 652.0-M-1, Audit and Certification of Trustworthy Digital Repositories, and provides the appropriate certification.

Copyright 2012 © CCSDS/AIAA Inc. All rights reserved.