×

Avertizare

Funcția de mail a fost temporar dezactivată în acest site de către administrator.

Categorii în Română

SPARC este o coaliție stabilită la nivel internațional care are drept țintă Deschiderea ca stare de facto pentru cercetare și educație.

Această organizație a stabilit o Agendă pentru Deschidere care include Accesul Deschis, Date Deschise și Educație Deschisă.

Aceeași agendă o urmărește și Coaliția pentru Educație Deschisă prin ramificațiile preocupărilor organizațiilor afiliate. Este un moment de convergență așteptat și anticipat de mai multă vreme. Să nu uităm faptul că la nivelul Comisiei Europene nu mai vorbim strict de Acces Deschis, ci de un concept mult mai larg care privește Științele Deschise (http://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm). Cu puțină curiozitate veți descoperi faptul că și la nivel european a apărut convergența Deschiderii.

Revenind la SPARC, organizația anunță un site refăcut și un logo restilizat. Agenda Deschiderii urmărește cele trei zone de interes și adăugat acestora o zonă de mare interes pentru toți, cea a Poveștilor de impact.

Acest model ar trebui să-l urmăm și noi.

Articolul prin care se face anunțul poate fi accesat de la următorul link: http://sparcopen.org/news/2016/big-changes-at-sparc/
Comment (0) Hits: 5863

Program operațional POC
Data: 04.12.2015

Ministerul Fondurilor Europene, prin Direcția Generală Programe Competitivitate și Ministerul Educației și Cercetării Științifice prin Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare - Direcția Generală Organism Intermediar anunță publicarea pentru consultare publică a Ghidului Solicitantului pentru Acțiunea 1.1.2 Dezvoltarea unor rețele de centre CD coordonate la nivel național și racordate la rețele europene și internaționale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicații științifice și baze de date europene și internaționale, Secțiunea I, în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020 – Axa prioritară 1 "Cercetare, dezvoltare tehnologica și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor".

Toate întrebările cu privire la Ghidul solicitantului, precum și propunerile și sugestiile formulate pe marginea documentelor publicate vor fi transmise la următoarea adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., până la data de 21 decembrie 2015

Surse:

Copie locală a documentului: pdf Ghidul solicitantului de la acţiunea 1.1.2 - Asigurarea accesului cercetatorilor la publicatii stiintifice si baze de date europene si internationale (187 KB)

Comment (0) Hits: 3492
Bibliotecile Universitare Olandeze și Elsevier au căzut de acord privind abonamentele și publicarea cu Acces Deschis.

VSNU - Asociația Universităților din Olanda au ajuns la o înțelegere pentru următorii trei ani privind publicarea cu acces deschis și continuarea abonamentelor la bazele de date Elsevier.

Profesorul Gerard Meijer, negociatorul reprezentând VSNU: „Suntem mulțumiți de acest acord pentru că ușurează o tranziție durabilă către Acces Deschis”

Acordul este aliniat obiectivelor Olandei de a face o tranziție către modelul de publicare cu Acces Deschis.

Mai multe detalii la: http://vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Onderzoek/Open%20access/QA_OpenAccess_Akkoord_Elsevier_ENG.pdf

[SURSA]
Comment (0) Hits: 3904

contractul în care una dintre părţi, denumită autoritate contractantă, are dreptul şi obligaţia de a impune în mod univoc celeilalte părţi, denumită contractor, obiectivele pentru care se face finanţarea şi condiţiile în care se realizează această finanţare [SURSA]

activitatea de a coordona (planifica, programa, finanţa) şi controla (monitoriza, evalua, actualiza) desfăşurarea ansamblului programelor PNCDI III. Include activităţi specifice de promovare şi reprezentare a PNCDI III [SURSA]

contractorul unui contract de finanţare încheiat cu autoritatea contractantă [SURSA]

se realizează de către conducătorii de programe, prin următoarele activităţi principale:

  1. planificare, prin elaborarea planului strategic şi a planurilor anuale de activităţi;
  2. implementare, prin organizarea şi desfăşurarea competiţiilor de propuneri de proiecte, negocierea, contractarea şi finanţarea propunerilor câştigătoare;
  3. monitorizare, prin raportări periodice către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare a rezultatelor şi a stadiului de îndeplinire a indicatorilor de program;
  4. evaluare, prin rapoarte anuale (evaluare internă) sau prin rapoarte la intervale de doi ani (evaluare externă, independentă) înaintate la autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare pentru stadiul de îndeplinire a obiectivelor programului, a eficacităţii şi eficienţei măsurilor de politică publică în domeniul de acţiune a programului

[SURSA]

persoane juridice cărora autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare le atribuie conducerea programelor respective, pe baze contractuale, cu respectarea legislaţiei în vigoare [SURSA]

Subcategorii

Această secțiune dorește să vă ofere o introducere la standardele utilizate pentru construirea depozitelor și pentru a le face să comunice. De asemenea, certificarea acestor servicii esențiale este la fel de importantă pentru că este o recunoaștere a eforturilor instituției pentru a asigura un cadru de diseminare de top.

Standardele sunt utilizate pentru a regula modul în care informația este stocată și trece din depozit în depozit iar certificatele garantează faptul că depozitul respectă setul comun de reguli proiectat să ușureze comunicarea și diseminarea.

Această secțiune trebuie privită ca fiind inițierea într-o problemă sensibilă care privește reglementarea și codurile comun acceptate.

Standardele trebuie tratate ca fiind coduri comun acceptate pentru a trata subiecte și aplica practici într-o manieră unitară atunci când sunt vizate problemele de comunicare științifică. O parte a documentelor vizate sunt sprijinite prin adoptarea de către forurile internaționale de profil precum ISO, NISO, DIN, OASIS, BSI sau altele similate. Pentru a obține efectele maxime în ceea ce privește diseminarea eficientă, standardele de comunicare utilizate pentru elaborarea serviciilor de agregare și colectare, acestea trebuie să fie deschise sau să se bazeze pe tehnologii deschise. Aceasta este și singura cale de a atinge interoperabilitatea.

În acest moment există inițiative și proiecte al căror scop este de a clarifica ce este un depozit de încredere și care ar fi criteriile pe care depozitele trebuie să le întrunească pentru a atinge acest statut? Trebuie punctate câteva dintre cele mai importante activități:

- nestor (agenție germană care oferă bibliotecilor, arhivelor și muzeelor informații și training privind prezervarea digitală – Criteriile pentru depozitele digitale de încredere de lungă durată – versiunea 1

- OAIS (2002) „Model de referință pentru un sistem informațional deschis de arhivare (OAIS): CCSDS 650.0-B:Cartea Albastră”. Editat de Comitetul consultativ pentru sisteme de date în domeniul spațial

- Digital Curation Centre and DigitalPreservationEurope, „Metoda de auditare a depozitelor digitale bazată pe evaluarea riscului, v. 1.0

- CRL (Center for Research Libraries) – TRAC: Auditarea și certificarea depozitelor de încredere: criterii și lista de verificare

- Cerințe de bază

În fine, binecunoscutul Certificat DINI, care poate fi considerat a fi una dintre cele mai concise forme exprimate pentru cerințele pe care un depozit trebuie să le întrunească pentru a primi calificarea „de încredere”. DINI oferă controlul de calitate pentru servicii pentru documente și publicații. În același timp DINI face și recomandări în ceea ce privește viitoarele dezvoltări.

Prezentări legate de Accesul Deschis și date deschise.

Această categorie are drept țintă realizarea unei structuri care să evidențieze instrumentele care sunt la îndemâna cercetătorilor pentru un nou mod de a colabora și distribui rezultatele științifice, fie că sunt din propriul domeniu sau cel interdisciplinar.
Evidențierea instrumentelor folosite pentru a evalua contribuțiile științifice.
Sunt descrise cele mai interesant și mai noi alternative de publicare a conținutului științific și a datelor.

Toate informatiile care tin de administrarea comunitatii.

Text descriptiv al siteului.

Definiții care au fost extrase din documentele cercetării românești
Acesta va fi timeline-ul Accesului Deschis
Unitățile de măsurare a timpului care vor fi utilizate
Reperele lunii ianuarie.
Repere luna februarie.
 
 
 
Cercetătorii români vor găsi aici materiale care să-i ajute să înțeleagă mai ușor avantajele publicării propriilor rezultate de cercetare în regim de Acces Deschis. Îi invităm pe toți să preia și să popularizeze printre colegi aceste informații utile.
Bibliotecarii indiferent de specializarea instituției pe care o servesc, au misiunea de a găsi cele mai eficiente căi de comunicare a colecțiilor, precum și de a sta ca mediator informațional al interdisciplinarității.
Aici vor găsi materiale și informații care să-i ajute în efortul de popularizare a Accesului Deschis.
Accesul Deschis are ca punct de pornire decizia părții sau părților care finanțează o activitate. Fără acest punct de pornire important Accesul Deschis nu este decât un deziderat. Agențiile, instituțiile, organismele și organizațiile care finanțează activitatea de cercetare sunt și părțile care ar trebui să aibe un interes direct în promovarea vizibilității rezultatelor ca efecte ale investiției. Vă oferim câteva materiale care să ajute procesul decizional pe calea Accesului Deschis.
Această secțiune este dedicată editurilor românești care doresc să se informeze cu privire la oportunitățile de publicare sau de diversificare a paletei serviciilor proprii prin includerea Accesului Deschis în propriul model de afaceri.
Dragi colegi în această săptămână veți auzi mai mult ca oricând știri privind Accesul Deschis. În ajutorul acțiunilor voastre am pregătit două materiale care printate ar putea să vă fie sprijin.

AfisSaptamanAccesuluiDeschis2013 AfisSaptamanAccesuluiDeschis2013eveniment
Primul material este afișul iar cel de-al doilea este pentru popularizarea evenimentelor. Pentru printare descărcați de mai jos materialele în format pdf.

Activitatea Consiliului European pe probleme de Acces Deschis.
Această categorie este dedicată eforturilor de popularizare, dezbatere și adoptare a principiilor, tehnicilor și tehnologiilor dedicate datelor deschise

La nivel european Accesul Deschis și Datele Deschise din cercetare se circumscriu unei noi paradigme menite să unifice înțelegerea diferitelor aspecte. Această nouă paradigmă poartă numele de Științe Deschise.