Poziții oficiale

Clarificarea poziției și strategiei IFLA i

International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) este atașată de principiile libertății accesului la informație și de convingerea că accesul universal și echitabil la informație este vital pentru bunăstarea socială, educațională, culturală, democratică și economică a oamenilor, comunităților și organizațiilor.

Accesul Deschis este binecunoscutul nume pentru un concept, o mișcare și un model de business al căror scopuri este de a oferi acces liber și posibilitatea de reutilizare a cunoașterii științifice sub formă de articole de cercetare, monografii, date și alte materiale înrudite. Accesul Deschis realizează acestea prin transformarea modelelor de business existente, care vizează plata post-publicare atrasă de la abonați, într-un model de finanțare care nu tarifează cititorii din instituție pentru acces. Astfel, accesul deschis constituie o temă esențială în agenda IFLA privind informația.

Definiția accesului deschis

Ca o primă acțiune, IFLA a semnat Declarația de la Berlin privind Accesul Deschis în Științe și Umanioare. IFLA aderă la definiția accesului deschis așa cum este dată în Declarația de la Berlin și o va folosi în comunicările publice și în contactele cu diferitele organizații ii.

  pdf Declarația IFLA privind accesul deschis clarificarea poziției și strategiei IFLA (91 KB)  

Știința se bazează pe creșterea continuă, reutilizarea și evaluarea deschisă a corpului de cunoaștere științifică publicată.

Pentru ca știința să funcționeze eficient și pentru ca societatea să culeagă pe deplin roadele evoluției științifice, este crucial ca datele științifice să fie deschise pe deplin.

Prin deschiderea datelor în știință înțelegem faptul că sunt liber accesibile pe internet, permițându-se oricărui utilizator să descarce, să copieze, să analizeze, să reproceseze, să le paseze unui software sau să le utilizeze în orice scop fără alte bariere de natură financiară, legală sau tehnică altele decât cele care sunt inseparabile de accesul în sine la internet. În acest temei, datele legate de rezultatele științifice publicate ar trebui să stea în domeniul public.

Recomandăm în mod oficial adoptarea și respectarea următoarelor principii:

1. Acolo unde sunt publicate date sau colecții de date, este esențial ca acestea să fie publicate fiind însoțite de o declarație clară și explicită asupra dorințelor și așteptărilor celor care le-au publicat în respectul reutilizării și modificării scopului descrierilor bibliografice individuale, a întregii colecții de date și a subseturilor acesteia. Declarația ar trebui să fie precisă, irevocabilă și bazată pe prevederi legale recunoscute și la obiect sub forma unei declarații de excepție sau a unei licențe.
La publicarea datelor însoțiți-le cu o licență robustă și explicită privind condițiile.

2. Multe licențe unanim acceptate nu sunt potrivite sau adresate datelor sau colecțiilor de date bibliografice. O gama de declarații de excepție și de licențe care sunt concepute special pentru tratarea datelor, sunt descrise aici. Licențele Creative Commons (cu excepția CC0), GFDL, GPL, BSD, etc. NU sunt potrivite pentru date iar utilizarea acestora ar trebui să fie descurajată cu TĂRIE.
Utilizați o declarație de excepție recunoscută care este potrivită pentru date.

3. Utilizarea licențelor care limitează reutilizarea comercială sau care limitează producerea de opere derivate prin excluderea uzului în anumite scopuri sau prin intermediul anumitor persoane sau organizații ar trebui să fie cu TĂRIE descurajate. Aceste licențe fac imposibilă integrarea efectivă și reutilizarea seturilor de date și obstrucționează activitățile comerciale care ar putea fi îndreptate în sprijinul prezervării datelor.
Dacă doriți ca datele voastre să fie utilizate eficient și să fie îmbogățite de alții, atunci ar trebui să fie deschise așa cum este specificat în Definiția Datelor/Cunoașterii Deschise - în special, nu ar trebui folosite clauze împotriva comercializării sau care impun alte restricții.

4. Mai mult,este recomandat cu TĂRIE ca datele, mai ales acolo unde sunt cele finanțate public, ar trebui să fie plasate explicit în domeniul public uzând de Public Domain Dedication & Licence sau Declarația de Excepție Creative Commons Zero. Acestea sunt în acord cu finanțarea publică a unei mari părți a cercetării științifice și a etosului general al partajării și reutilizării din cadrul comunității științifice.
Orientarea explicită a datelor existente la baza rezultatelor științifice publicate către domeniul public prin intermediul PDDL sau CCZero este încurajată cu tărie, asigurându-se compatibilitatea deopotrivă cu Science Commons Protocol pentru implementarea Datelor cu Access Deschis și a Definiției Cunoașterii/Datelor Deschise.

Elaborat de:
Peter Murray-Rust, Universitatea din Cambridge (Regatul Unit)
Cameron Neylon, STFC (Regatul Unit)
Rufus Pollock, Open Knowledge Foundation și Universitatea din Cambridge (Regatul Unit)
John Wilbanks, Science Commons (SUA)

Cu sprijinul membrilor Grupului de Lucru privind Datele Deschise în Știință al Open Knowledge Foundation.

Traducerea de pe siteul originar: http://pantonprinciples.org/translations/#Romanian