Acest document are propriul site, unde vă invităm să o semnați: startad.kosson.ro

 

Prefață

Succesul societății cunoașterii se bazează pe schimbul de rezultate de cercetare, informații din sectorul public și patrimoniul cultural. Eforturile noastre se concretizează printr-un dialog continuu între contemporaneitate și înaintași. Scopul este cel de a stimula acumularea de noi cunoștințe la baza cărora stau date și informații deschise ușor accesibile.

 

În conformitate cu:

 • Inițiativa cu Acces Deschis de la Budapesta[1], 2002
 • Carta ECHO (European Cultural Heritage Online)[2], Berlin, 2002
 • Declarația de la Bethesda, Maryland[3], SUA, 2003
 • Declarația de la Berlin privind Accesul Deschis în Științe și Umanioare[4], Berlin 2003
 • Moțiunea privind Accesul Deschis adoptată de Conferința Națională a ABR[5], București, 2010,
 • Declarația IFLA privind accesul deschis – clarificarea poziției și strategiei IFLA[6], 2011

 

Semnatarii acestei Înțelegeri aderă la principiile Accesului Deschis și sunt de acord să lucreze împreună pentru a le transpune în beneficii publice tangibile.

Înțelegerea și armonizarea viitoarelor acțiuni oferă:

 • Cea mai bună șansă pentru ca cercetătorii să se bucure de o reală audiență globală,
 • Acces public la resurse științifice de primă mână,
 • O mai bună focalizare pe resurse și dezvoltarea unor noi politici eficiente,
 • O creștere în gradul de utilizare și o mai bună contextualizare a resurselor culturale.

Înțelegerea

Noi, specialiștii din domeniul informării, cercetătorii, instituțiile publice și private, organismele de finanțare bugetare sau private, responsabilii și creatorii politicilor de cercetare, studenți, practicieni, publicul larg

prin „accesul deschis” înțelegem că resursele sunt accesibile prin orice mijloace, fiindu-le permis utilizatorilor să citească, să descarce, să copieze, să distribuie, să tipărească, să caute sau să acceseze conținutul integral al acestor resurse, să le parcurgă pentru a le indexa, să le paseze ca date sau să le folosească în orice alt scop permis, fără bariere financiare, legale sau tehnice altele decât cele inseparabile de accesul în sine la aceste resurse.

Înțelegem să fim parte a tranziției la noile modele gândite să ofere oportunități egale autorilor, editurilor și întregii comunității fiind încurajat un dialog productiv.

Pentru a promova construirea resurselor, înțelegem oportunitățile pe care le oferă instrumentele software cu sursă deschisă dedicate managementului conținutului digital în acord cu standardele deschise.

Înțelegem că nu este îndeajuns doar să stabilim un acord. Din acest motiv vom căuta să împlinim următoarele deziderate:

 • vom crește nivelul de cunoaștere al părților implicate privind modelele de publicare cu acces deschis,
 • vom sprijini elaborarea de politici pentru accesul deschis în domeniul cercetării, guvernamental și al patrimoniului cultural începând cu solicitarea mandatelor pentru auto-arhivare,
 • responsabilizarea autorilor prin explicarea beneficiilor dintr-o mai bună gestionare a propriilor drepturi de autor,
 • stabilirea unei infrastructuri la nivel național care să susțină și să faciliteze creșterea în număr a operelor cu acces la text integral, seturi de date și resurse agregate.