Declarații și poziții oficiale

Acest document are propriul site, unde vă invităm să o semnați: startad.kosson.ro

 

Prefață

Succesul societății cunoașterii se bazează pe schimbul de rezultate de cercetare, informații din sectorul public și patrimoniul cultural. Eforturile noastre se concretizează printr-un dialog continuu între contemporaneitate și înaintași. Scopul este cel de a stimula acumularea de noi cunoștințe la baza cărora stau date și informații deschise ușor accesibile.

 

În conformitate cu:

  • Inițiativa cu Acces Deschis de la Budapesta[1], 2002
  • Carta ECHO (European Cultural Heritage Online)[2], Berlin, 2002
  • Declarația de la Bethesda, Maryland[3], SUA, 2003
  • Declarația de la Berlin privind Accesul Deschis în Științe și Umanioare[4], Berlin 2003
  • Moțiunea privind Accesul Deschis adoptată de Conferința Națională a ABR[5], București, 2010,
  • Declarația IFLA privind accesul deschis – clarificarea poziției și strategiei IFLA[6], 2011

 

Semnatarii acestei Înțelegeri aderă la principiile Accesului Deschis și sunt de acord să lucreze împreună pentru a le transpune în beneficii publice tangibile.

Înțelegerea și armonizarea viitoarelor acțiuni oferă:

  • Cea mai bună șansă pentru ca cercetătorii să se bucure de o reală audiență globală,
  • Acces public la resurse științifice de primă mână,
  • O mai bună focalizare pe resurse și dezvoltarea unor noi politici eficiente,
  • O creștere în gradul de utilizare și o mai bună contextualizare a resurselor culturale.

Clarificarea poziției și strategiei IFLA i

International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) este atașată de principiile libertății accesului la informație și de convingerea că accesul universal și echitabil la informație este vital pentru bunăstarea socială, educațională, culturală, democratică și economică a oamenilor, comunităților și organizațiilor.

Accesul Deschis este binecunoscutul nume pentru un concept, o mișcare și un model de business al căror scopuri este de a oferi acces liber și posibilitatea de reutilizare a cunoașterii științifice sub formă de articole de cercetare, monografii, date și alte materiale înrudite. Accesul Deschis realizează acestea prin transformarea modelelor de business existente, care vizează plata post-publicare atrasă de la abonați, într-un model de finanțare care nu tarifează cititorii din instituție pentru acces. Astfel, accesul deschis constituie o temă esențială în agenda IFLA privind informația.

Definiția accesului deschis

Ca o primă acțiune, IFLA a semnat Declarația de la Berlin privind Accesul Deschis în Științe și Umanioare. IFLA aderă la definiția accesului deschis așa cum este dată în Declarația de la Berlin și o va folosi în comunicările publice și în contactele cu diferitele organizații ii.

  pdf Declarația IFLA privind accesul deschis clarificarea poziției și strategiei IFLA (91 KB)  

IFLA (the International Federation of Library Associations and Institutions) se angajează să asigure cel mai larg posibil acces la informaţie pentru toţi oamenii în acord cu principiile exprimate în Declaraţia de la Glasgow privind Bibliotecile, Serviciile de Informare şi Libertatea Intelectuală.

IFLA recunoaşte că descoperirile, controversele, elaborarea şi aplicarea cercetării în toate domeniile vor mări progresul, durabilitatea şi bunăstarea oamenilor. Literatura ştiinţifică cu peer review constituie un element vital în procesul ştiinţific şi de cercetare. Este sprijinită de o serie de documente de cercetare care includ preprinturile, rapoartele tehnice şi înregistrările datelor de cercetare.

Conferinţa privind Accesul Deschis la Cunoaştere în Ştiinţe şi Umanioare

Prefaţă

Internetul a schimbat fundamental realităţile concrete şi economice ale distribuirii cunoaşterii ştiinţifice şi a patrimoniului cultural. Este pentru prima dată când Internetul oferă acum şansa de a constitui o reprezentare globală şi interactivă a cunoaşterii umane, incluzând patrimoniul cultural şi garantarea accesului pentru toată lumea.

Noi, semnatarii, ne simţim obligaţi să răspundem la provocările Internetului ca un mediu funcţional emergent pentru distribuția cunoaşterii. Evident, aceste evoluţii vor putea să modifice semnificativ modul de publicare ştiinţifică, precum şi sistemul actual de asigurare a calităţii.

În acord cu spiritul Declaraţiei Iniţiativei pentru Acces Deschis de la Budapesta, Carta ECHO şi Declaraţia de la Bethesda privind Publicarea cu Acces Deschis, am întocmit Declaraţia de la Berlin pentru a promova Internetul ca un instrument funcţional pentru o bază de date de cunoaștere globală și pentru reflectarea umană şi pentru a specifica măsurile pe care creatorii politicilor din domeniul cercetării, instituţiile de cercetare, agenţiile de finanţare, bibliotecile, arhivele şi muzeele trebuie să le ia în considerare.

O tradiție veche și o nouă tehnologie converg pentru a face posibil un bun public fără precedent. Vechea tradiție este reprezentată de disponibilitatea oamenilor de știință și a cercetătorilor de a publica fructele cercetărilor lor în reviste științifice fără plată din spiritul de investigație și al cunoașterii. Noua tehnologie este Internetul. Bunul public pe care-l fac posibil este distribuția electronică la scară globală a literaturii revistelor evaluate colegial cu access liber deplin și nerestricționat la aceasta tuturor oamenilor de știință, cercetătorilor, profesorilor, studenților și a altor minți curioase. Eliminarea barierelor de acces la această literatură va accelera cercetarea, va îmbogăți educația, va fi împărtășită învățătura celor bogați cu cei săraci iar a celor săraci cu a bogaților, se va face cât mai folositoare această literatură și se vor pune fundamentele pentru unirea umanității într-o conversație intelectuală și o căutare a cunoașterii comune.

Din diferite motive, acest tip de disponibilitate liberă și nerestricţionată online, care va fi denumită acces deschis, a fost până în acest moment limitată la porţiuni mici ale literaturii revistelor. Dar chiar și în aceste colecţii limitate, multe inițiative diferite au arătat că accesul deschis este fezabil economic, că oferă cititorilor o putere extraordinară de a găsi și de a utiliza literatura relevantă și astfel oferind autorilor și operelor acestora o nouă vizibilitate crescută și măsurabilă, audienţă și impact. Pentru ca toată lumea să beneficieze, facem apel la toate instituţiile și indivizii interesaţi să ajute la deschiderea accesului la restul literaturii și de a elimina barierele, mai ales barierele ce ţin de preţ care stau în cale. Cu cât mai mulţi se alătură efortului de a ridica această cauză, cu atât mai repede ne vom bucura cu toţii de beneficiile accesului deschis.

Știința se bazează pe creșterea continuă, reutilizarea și evaluarea deschisă a corpului de cunoaștere științifică publicată.

Pentru ca știința să funcționeze eficient și pentru ca societatea să culeagă pe deplin roadele evoluției științifice, este crucial ca datele științifice să fie deschise pe deplin.

Prin deschiderea datelor în știință înțelegem faptul că sunt liber accesibile pe internet, permițându-se oricărui utilizator să descarce, să copieze, să analizeze, să reproceseze, să le paseze unui software sau să le utilizeze în orice scop fără alte bariere de natură financiară, legală sau tehnică altele decât cele care sunt inseparabile de accesul în sine la internet. În acest temei, datele legate de rezultatele științifice publicate ar trebui să stea în domeniul public.

Recomandăm în mod oficial adoptarea și respectarea următoarelor principii:

1. Acolo unde sunt publicate date sau colecții de date, este esențial ca acestea să fie publicate fiind însoțite de o declarație clară și explicită asupra dorințelor și așteptărilor celor care le-au publicat în respectul reutilizării și modificării scopului descrierilor bibliografice individuale, a întregii colecții de date și a subseturilor acesteia. Declarația ar trebui să fie precisă, irevocabilă și bazată pe prevederi legale recunoscute și la obiect sub forma unei declarații de excepție sau a unei licențe.
La publicarea datelor însoțiți-le cu o licență robustă și explicită privind condițiile.

2. Multe licențe unanim acceptate nu sunt potrivite sau adresate datelor sau colecțiilor de date bibliografice. O gama de declarații de excepție și de licențe care sunt concepute special pentru tratarea datelor, sunt descrise aici. Licențele Creative Commons (cu excepția CC0), GFDL, GPL, BSD, etc. NU sunt potrivite pentru date iar utilizarea acestora ar trebui să fie descurajată cu TĂRIE.
Utilizați o declarație de excepție recunoscută care este potrivită pentru date.

3. Utilizarea licențelor care limitează reutilizarea comercială sau care limitează producerea de opere derivate prin excluderea uzului în anumite scopuri sau prin intermediul anumitor persoane sau organizații ar trebui să fie cu TĂRIE descurajate. Aceste licențe fac imposibilă integrarea efectivă și reutilizarea seturilor de date și obstrucționează activitățile comerciale care ar putea fi îndreptate în sprijinul prezervării datelor.
Dacă doriți ca datele voastre să fie utilizate eficient și să fie îmbogățite de alții, atunci ar trebui să fie deschise așa cum este specificat în Definiția Datelor/Cunoașterii Deschise - în special, nu ar trebui folosite clauze împotriva comercializării sau care impun alte restricții.

4. Mai mult,este recomandat cu TĂRIE ca datele, mai ales acolo unde sunt cele finanțate public, ar trebui să fie plasate explicit în domeniul public uzând de Public Domain Dedication & Licence sau Declarația de Excepție Creative Commons Zero. Acestea sunt în acord cu finanțarea publică a unei mari părți a cercetării științifice și a etosului general al partajării și reutilizării din cadrul comunității științifice.
Orientarea explicită a datelor existente la baza rezultatelor științifice publicate către domeniul public prin intermediul PDDL sau CCZero este încurajată cu tărie, asigurându-se compatibilitatea deopotrivă cu Science Commons Protocol pentru implementarea Datelor cu Access Deschis și a Definiției Cunoașterii/Datelor Deschise.

Elaborat de:
Peter Murray-Rust, Universitatea din Cambridge (Regatul Unit)
Cameron Neylon, STFC (Regatul Unit)
Rufus Pollock, Open Knowledge Foundation și Universitatea din Cambridge (Regatul Unit)
John Wilbanks, Science Commons (SUA)

Cu sprijinul membrilor Grupului de Lucru privind Datele Deschise în Știință al Open Knowledge Foundation.

Traducerea de pe siteul originar: http://pantonprinciples.org/translations/#Romanian

Subcategorii