declarație

 • Declarația de la Berlin

  Conferinţa privind Accesul Deschis la Cunoaştere în Ştiinţe şi Umanioare

  Prefaţă

  Internetul a schimbat fundamental realităţile concrete şi economice ale distribuirii cunoaşterii ştiinţifice şi a patrimoniului cultural. Este pentru prima dată când Internetul oferă acum şansa de a constitui o reprezentare globală şi interactivă a cunoaşterii umane, incluzând patrimoniul cultural şi garantarea accesului pentru toată lumea.

  Noi, semnatarii, ne simţim obligaţi să răspundem la provocările Internetului ca un mediu funcţional emergent pentru distribuția cunoaşterii. Evident, aceste evoluţii vor putea să modifice semnificativ modul de publicare ştiinţifică, precum şi sistemul actual de asigurare a calităţii.

  În acord cu spiritul Declaraţiei Iniţiativei pentru Acces Deschis de la Budapesta, Carta ECHO şi Declaraţia de la Bethesda privind Publicarea cu Acces Deschis, am întocmit Declaraţia de la Berlin pentru a promova Internetul ca un instrument funcţional pentru o bază de date de cunoaștere globală și pentru reflectarea umană şi pentru a specifica măsurile pe care creatorii politicilor din domeniul cercetării, instituţiile de cercetare, agenţiile de finanţare, bibliotecile, arhivele şi muzeele trebuie să le ia în considerare.

 • Declaratia de la Budapesta - Budapest Open Access Initiative

  O tradiție veche și o nouă tehnologie converg pentru a face posibil un bun public fără precedent. Vechea tradiție este reprezentată de disponibilitatea oamenilor de știință și a cercetătorilor de a publica fructele cercetărilor lor în reviste științifice fără plată din spiritul de investigație și al cunoașterii. Noua tehnologie este Internetul. Bunul public pe care-l fac posibil este distribuția electronică la scară globală a literaturii revistelor evaluate colegial cu access liber deplin și nerestricționat la aceasta tuturor oamenilor de știință, cercetătorilor, profesorilor, studenților și a altor minți curioase. Eliminarea barierelor de acces la această literatură va accelera cercetarea, va îmbogăți educația, va fi împărtășită învățătura celor bogați cu cei săraci iar a celor săraci cu a bogaților, se va face cât mai folositoare această literatură și se vor pune fundamentele pentru unirea umanității într-o conversație intelectuală și o căutare a cunoașterii comune.

  Din diferite motive, acest tip de disponibilitate liberă și nerestricţionată online, care va fi denumită acces deschis, a fost până în acest moment limitată la porţiuni mici ale literaturii revistelor. Dar chiar și în aceste colecţii limitate, multe inițiative diferite au arătat că accesul deschis este fezabil economic, că oferă cititorilor o putere extraordinară de a găsi și de a utiliza literatura relevantă și astfel oferind autorilor și operelor acestora o nouă vizibilitate crescută și măsurabilă, audienţă și impact. Pentru ca toată lumea să beneficieze, facem apel la toate instituţiile și indivizii interesaţi să ajute la deschiderea accesului la restul literaturii și de a elimina barierele, mai ales barierele ce ţin de preţ care stau în cale. Cu cât mai mulţi se alătură efortului de a ridica această cauză, cu atât mai repede ne vom bucura cu toţii de beneficiile accesului deschis.

 • Înțelegerea Accesului Deschis

  Acest document are propriul site, unde vă invităm să o semnați: startad.kosson.ro

   

  Prefață

  Succesul societății cunoașterii se bazează pe schimbul de rezultate de cercetare, informații din sectorul public și patrimoniul cultural. Eforturile noastre se concretizează printr-un dialog continuu între contemporaneitate și înaintași. Scopul este cel de a stimula acumularea de noi cunoștințe la baza cărora stau date și informații deschise ușor accesibile.

   

  În conformitate cu:

  • Inițiativa cu Acces Deschis de la Budapesta[1], 2002
  • Carta ECHO (European Cultural Heritage Online)[2], Berlin, 2002
  • Declarația de la Bethesda, Maryland[3], SUA, 2003
  • Declarația de la Berlin privind Accesul Deschis în Științe și Umanioare[4], Berlin 2003
  • Moțiunea privind Accesul Deschis adoptată de Conferința Națională a ABR[5], București, 2010,
  • Declarația IFLA privind accesul deschis – clarificarea poziției și strategiei IFLA[6], 2011

   

  Semnatarii acestei Înțelegeri aderă la principiile Accesului Deschis și sunt de acord să lucreze împreună pentru a le transpune în beneficii publice tangibile.

  Înțelegerea și armonizarea viitoarelor acțiuni oferă:

  • Cea mai bună șansă pentru ca cercetătorii să se bucure de o reală audiență globală,
  • Acces public la resurse științifice de primă mână,
  • O mai bună focalizare pe resurse și dezvoltarea unor noi politici eficiente,
  • O creștere în gradul de utilizare și o mai bună contextualizare a resurselor culturale.