date deschise

 • Atelierul Științelor deschise, Accesului deschis și Datelor deschise

  OpenAire bkg transparent

   

  Stimați colegi, onorabili profesori, cercetători și factori de decizie

   

  Atelierul dedicat Științelor deschise, Accesului Deschis și Datelor Deschise este un eveniment dedicat dumneavoastră celor care ați mers dincolo de cadrul național și ați realizat adevărata conexiune cu Europa la nivelul cel mai ridicat al valorii: cercetarea.

   

  Acest punct de întâlnire este mijlocit de Biroul național pentru Acces Deschis al proiectului european OpenAIRE - Open Access Infrastructure for Research in Europe în colaborare cu organizațiile parte ale Coaliției pentru Date Deschise, Cancelaria Primului Ministru - DSOD, Sindicatul Academica A.S.E., Asociația profesională SIG eGov ROAIS și gazda Biblioteca Academiei de Studii Economice din București.

  Acesta este un atelier de lucru pentru toate persoanele care au fost parteneri sau coordonatori în proiectele de cercetare finanțate prin Platforma Cadru 7. Multe dintre informațiile și demonstrațiile care vor fi ținute se vor adresa și celor care doresc să participe în Orizont 2020. Acestea vor viza înțelegerea părții care se adresează publicării rezultatelor și a datelor într-un regim care să permită accesul deschis tuturor celor interesați.

  Vor fi abordate aspecte ce țin de politicile europene și naționale care privesc valorificarea și punerea în evidență a rezultatelor de cercetare în contextul Științelor Deschise.

   

  Agenda 26 noiembrie

   

  9.00   Înregistrare participanți
  9.30   Un cuvânt de deschidere din partea Bibliotecii ASE și gazdelor din ASE
  9.40   Științe Deschise: Acces Deschis și Date Deschise - prezentare Nicolaie Constantinescu
  10.40 Discuții interactive cu participanții
  11.40 Prezentarea Coaliției pentru Date Deschise și a eforturilor OGP pe Acces Deschis

   

  12.00 Pauză de pranz

   

  13.40 Aspecte practice privind Accesul Deschis la rezultatele de cercetare: depozite digitale și reviste electronice - prezentare Nicolaie Constantinescu
  14.40 Proiectarea unei politici la nivel național privind Accesul Deschis (prezentare cu interacțiune)
  15.10 Titlu rezervat
  15.30 Discuții

   

  SiglaAD