comisia europeană

  • e-Library

    Biblioteca documentelor puse la dispoziție de Comisia Europeană.

  • Politicile Științelor Deschise

    La nivel european Accesul Deschis și Datele Deschise din cercetare se circumscriu unei noi paradigme menite să unifice înțelegerea diferitelor aspecte. Această nouă paradigmă poartă numele de Științe Deschise.