comisia europeană

  • Biblioteca documentelor puse la dispoziție de Comisia Europeană.

  • La nivel european Accesul Deschis și Datele Deschise din cercetare se circumscriu unei noi paradigme menite să unifice înțelegerea diferitelor aspecte. Această nouă paradigmă poartă numele de Științe Deschise.