×

Avertizare

Funcția de mail a fost temporar dezactivată în acest site de către administrator.
Comitetul Reprezentanților Permanenți

Pregătirea reuniunii Consiliului (Competitivitate) din 18-19 februarie 2013 Informațiile științifice

(a) Comunicarea Comisiei „Către un acces mai bun la informațiile științifice: Sporirea beneficiilor rezultate din investițiile publice în cercetare”
(b) Recomandarea Comisiei privind accesul la informațiile științifice și conservarea acestora

- Dezbatere de orientare
I. INTRODUCERE

Comisia Europeană și-a luat angajamentul de a include accesul liber la publicații științifice printre principiile generale ale programului Orizont 2020 și a recomandat statelor membre să
adopte o abordare similară în ceea ce privește rezultatele cercetării finanțate prin programele lor naționale.

La 17 iulie 2012, Comisia Europeană a adoptat pachetul privind informațiile științifice, care constă în Comunicarea Comisiei „Către un acces mai bun la informațiile științifice: Sporirea
beneficiilor rezultate din investițiile publice în cercetare” (Documentul 12847/12) și Recomandarea Comisiei privind accesul la informațiile științifice și conservarea acestora (Documentul 12846/12). Aceste documente au fost adoptate împreună cu Comunicarea Comisiei „Un parteneriat consolidat al Spațiului european de cercetare pentru excelență și creștere” (Documentul 12848/12) care pune accentul pe o circulație și un transfer optime ale cunoștințelor științifice, precum și pe un acces cât mai bun la acestea.

Pachetul privind informațiile științifice urmărește obiectivul general de sporire a rentabilității investițiilor în cercetare și dezvoltare prin îmbunătățirea circulației informațiilor științifice (mai exact, publicații și date) în Europa și dincolo de granițele acesteia. Recomandarea privind informațiile științifice solicită statelor membre să definească politici clare referitoare la accesul deschis la publicațiile științifice și datele de cercetare, la conservarea și reutilizarea informațiilor științifice și la infrastructurile electronice conexe. Comunicarea prezintă planurile în ceea ce privește accesul deschis în cadrul programului Orizont 2020.


Măsurile de politică propuse de Comisie pentru a stimula beneficiile investițiilor publice în cercetare, care ar urma să se aplice atât la nivel european, cât și la nivel național, includ
următoarele:
- impunerea obligativității accesului deschis la publicațiile științifice care sunt rezultatul unor activități de cercetare finanțate din fonduri publice;
- elaborarea unor acțiuni experimentale de politică în domeniul accesului deschis la datele de cercetare; în ceea ce o privește, Comisia preconizează derularea unui proiect-pilot care să aibă drept obiect accesul liber la datele de cercetare în cadrul programului Orizont 2020;
- accelerarea lucrărilor la nivel european dintre statele membre și Comisia Europeană pentru a elabora împreună principii și standarde comune în domeniul informațiilor științifice;
accelerarea sprijinului pentru infrastructuri electronice paneuropene și integrate pentru accesul deschis, conservare și reutilizare, precum OpenAIRE (http://www.openaire.eu).


II. ÎNTREBĂRI PENTRU DEZBATEREA DE ORIENTARE

Având în vedere contextul general descris anterior, Președinția invită Consiliul (Competitivitate - aspectele privind cercetarea) din 18 februarie 2013 să răspundă la următoarele întrebări:

A. Accesul deschis la publicații reprezintă în prezent un principiu acceptat la scară largă, dar se ridică în continuare unele întrebări legate de modul în care statele membre și Comisia
ar trebui să îl pună în practică. Care ar trebui să fie standardele comune de implementare pe care să le elaboreze statele membre și Comisia, astfel încât să se obțină accesul deschis?

B. Care ar fi modul optim în care statele membre și Comisia să obțină accesul deschis la datele de cercetare din cadrul programelor lor de cercetare și inovare? Care ar trebui să fie
principiile-cheie ale proiectului-pilot din cadrul Orizont 2020 privind accesul deschis la datele de cercetare?

C. În ce mod ar putea asigura Comisia și statele membre o construcție modulară și durabilă a infrastructurilor electronice pentru accesul deschis, conservare și reutilizare în
cadrul Spațiului european de cercetare?

Leave your comments

Post comment as a guest

0
Your comments are subjected to administrator's moderation.
terms and condition.
  • No comments found