×

Avertizare

Funcția de mail a fost temporar dezactivată în acest site de către administrator.
SPARC este o coaliție stabilită la nivel internațional care are drept țintă Deschiderea ca stare de facto pentru cercetare și educație.

Această organizație a stabilit o Agendă pentru Deschidere care include Accesul Deschis, Date Deschise și Educație Deschisă.

Aceeași agendă o urmărește și Coaliția pentru Educație Deschisă prin ramificațiile preocupărilor organizațiilor afiliate. Este un moment de convergență așteptat și anticipat de mai multă vreme. Să nu uităm faptul că la nivelul Comisiei Europene nu mai vorbim strict de Acces Deschis, ci de un concept mult mai larg care privește Științele Deschise (http://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm). Cu puțină curiozitate veți descoperi faptul că și la nivel european a apărut convergența Deschiderii.

Revenind la SPARC, organizația anunță un site refăcut și un logo restilizat. Agenda Deschiderii urmărește cele trei zone de interes și adăugat acestora o zonă de mare interes pentru toți, cea a Poveștilor de impact.

Acest model ar trebui să-l urmăm și noi.

Articolul prin care se face anunțul poate fi accesat de la următorul link: http://sparcopen.org/news/2016/big-changes-at-sparc/
Comment (0) Hits: 5863

Program operațional POC
Data: 04.12.2015

Ministerul Fondurilor Europene, prin Direcția Generală Programe Competitivitate și Ministerul Educației și Cercetării Științifice prin Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare - Direcția Generală Organism Intermediar anunță publicarea pentru consultare publică a Ghidului Solicitantului pentru Acțiunea 1.1.2 Dezvoltarea unor rețele de centre CD coordonate la nivel național și racordate la rețele europene și internaționale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicații științifice și baze de date europene și internaționale, Secțiunea I, în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020 – Axa prioritară 1 "Cercetare, dezvoltare tehnologica și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor".

Toate întrebările cu privire la Ghidul solicitantului, precum și propunerile și sugestiile formulate pe marginea documentelor publicate vor fi transmise la următoarea adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., până la data de 21 decembrie 2015

Surse:

Copie locală a documentului: pdf Ghidul solicitantului de la acţiunea 1.1.2 - Asigurarea accesului cercetatorilor la publicatii stiintifice si baze de date europene si internationale (187 KB)

Comment (0) Hits: 3492
Bibliotecile Universitare Olandeze și Elsevier au căzut de acord privind abonamentele și publicarea cu Acces Deschis.

VSNU - Asociația Universităților din Olanda au ajuns la o înțelegere pentru următorii trei ani privind publicarea cu acces deschis și continuarea abonamentelor la bazele de date Elsevier.

Profesorul Gerard Meijer, negociatorul reprezentând VSNU: „Suntem mulțumiți de acest acord pentru că ușurează o tranziție durabilă către Acces Deschis”

Acordul este aliniat obiectivelor Olandei de a face o tranziție către modelul de publicare cu Acces Deschis.

Mai multe detalii la: http://vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Onderzoek/Open%20access/QA_OpenAccess_Akkoord_Elsevier_ENG.pdf

[SURSA]
Comment (0) Hits: 3904

OpenAire bkg transparent

 

Stimați colegi, onorabili profesori, cercetători și factori de decizie

 

Atelierul dedicat Științelor deschise, Accesului Deschis și Datelor Deschise este un eveniment dedicat dumneavoastră celor care ați mers dincolo de cadrul național și ați realizat adevărata conexiune cu Europa la nivelul cel mai ridicat al valorii: cercetarea.

 

Acest punct de întâlnire este mijlocit de Biroul național pentru Acces Deschis al proiectului european OpenAIRE - Open Access Infrastructure for Research in Europe în colaborare cu organizațiile parte ale Coaliției pentru Date Deschise, Cancelaria Primului Ministru - DSOD, Sindicatul Academica A.S.E., Asociația profesională SIG eGov ROAIS și gazda Biblioteca Academiei de Studii Economice din București.

Acesta este un atelier de lucru pentru toate persoanele care au fost parteneri sau coordonatori în proiectele de cercetare finanțate prin Platforma Cadru 7. Multe dintre informațiile și demonstrațiile care vor fi ținute se vor adresa și celor care doresc să participe în Orizont 2020. Acestea vor viza înțelegerea părții care se adresează publicării rezultatelor și a datelor într-un regim care să permită accesul deschis tuturor celor interesați.

Vor fi abordate aspecte ce țin de politicile europene și naționale care privesc valorificarea și punerea în evidență a rezultatelor de cercetare în contextul Științelor Deschise.

 

Agenda 26 noiembrie

 

9.00   Înregistrare participanți
9.30   Un cuvânt de deschidere din partea Bibliotecii ASE și gazdelor din ASE
9.40   Științe Deschise: Acces Deschis și Date Deschise - prezentare Nicolaie Constantinescu
10.40 Discuții interactive cu participanții
11.40 Prezentarea Coaliției pentru Date Deschise și a eforturilor OGP pe Acces Deschis

 

12.00 Pauză de pranz

 

13.40 Aspecte practice privind Accesul Deschis la rezultatele de cercetare: depozite digitale și reviste electronice - prezentare Nicolaie Constantinescu
14.40 Proiectarea unei politici la nivel național privind Accesul Deschis (prezentare cu interacțiune)
15.10 Titlu rezervat
15.30 Discuții

 

SiglaAD

Comment (0) Hits: 5581

Cu o mare satisfacție vă informăm că în România Accesul Deschis a devenit principiul „accesului la cunoaștere” în cadrul Strategiei naționale de cercetare, dezvoltare și inovare 2014-2020. Ciclul anterior de politici privind cercetarea, dezvoltarea și inovarea s-a încheiat. Noul document de strategie aprobat la București pe 21 octombrie și aprobat pe 28 octombrie (http://www.monitoruloficial.ro/emonitornew/emonviewmof.php?fid=MS43MTU5ODAzNjIxMDc4RSszMA==) este aliniat cu strategia Europa 2020 - inițiativa O Uniune a inovării și în strânsă legătură cu instrumentul de implementare Horizon 2020.
Textul Strategiei poate fi descărcat de pe siteul Ministerului Educației.

 

Strategia națională de cercetare, dezvoltare și inovare 2014-2020 și Planul Național de Acțiune iulie 2014 - iunie 2016 pentru Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă constituie în acest moment cadrul în care vor putea fi stabilite activitățile de implementare a accesului deschis în România.

 

Aruncând o privire la profilul de țară realizat de Directoratul General pentru Cercetare și Inovare al Comisiei Europene inclus în documentul Starea cercetării și inovarii în Uniunea inovării, progresul individual la nivel de țară, sunt prezentate câteva realități în ceea ce privește valorizarea cercetării în termeni de prezență: procentul de publicații științifice la nivel național în topul de 10 procente a celor mai citate publicații la nivel mondial a scăzut ușor în ultimii ani. Per global, numărul de publicări în colaborare cu alte țări europene este cel mai scăzut din întreaga Europă sugerând faptul că România nu profită îndeajuns de fluxurile de cunoaștere internaționale favorizate de arhitectura ERA. [...]
Cererea pentru cunoaștere este scăzută existând o cultură a inovării subdezvoltată.

 

Suntem convinși că o implementare solidă a noii Strategii prin intermediul Planului Național pentru Cercetare, Dezvoltare și Inovare III (PNCDI 3), care va rezulta într-o largă diseminare a rezultatelor cercetării Românești ca acces deschis, va conduce la atingerea țintelor privind comunicarea științifică de nivel înalt.

 

Strategia prezintă ca direcție principală de acțiune(4) cercetarea fundamentală și de frontieră(4.4) având o componentă dedicată accesului la cunoaștere:

 

4.4.2 ACCES LA CUNOAŞTERE
Intensificarea activităţilor de publicare ştiinţifică şi expansiunea rapidă a jurnalelor ştiinţifice pun presiuni financiare asupra instituţiilor de cercetare şi asupra cercetătorilor individuali.
Restrângerea accesului la cunoaşterea ştiinţifică slăbeşte schimbul de informaţii şi transferul de cunoaştere, inhibând inovarea. Pentru intervalul strategic 2014-2020, priorităţile rămân asigurarea şi susţinerea accesului deschis („open access”) la rezultatele cercetării, prin:
- Asigurarea accesului la cercetarea ştiinţifică din fluxurile principale, pentru toate organizaţiile de cercetare.
- Încurajarea publicării rezultatelor cercetării românești, finanţate din fonduri publice, în standardul “(gold) open access”.

 

Documentul precizează și un instrument nou și util pentru viitorul Accesului Deschis la rezultatele de cercetare este constituirea Registrului Naţional al Infrastructurilor de Cercetare-Dezvoltare, care va asigura accesul sporit la infrastructuri atât pentru mediul public, cât și pentru cel privat, va crea o piaţă a serviciilor ştiinţifice şi tehnice, va contribui la vizibilitatea internaţională a rezultatelor cercetării din România şi la sustenabilitatea economică a operării instalațiilor.

 

Un alt instrument util pentru analizele viitoare este Registrul național al cercetătorilor. Ambele registre vor oferi o bază solidă pentru stabilirea unei noi infrastructuri dedicate stabilind posibile interconectări cu structuri europene bine stabilite precum OpenAIRE+ (Instrumente de orientare strategică - 4.2.7)

 

Guvernanța Strategiei (cap. 6), menționează transparența care este urmărită în ceea ce privește datele colectate prin completarea registrelor. De fapt, Planul național 3 prevede constituirea unei adevărate Arhive naționale pentru cercetare, dezvoltare și inovare.

 

În ceea ce privește publicarea și sprijinirea proceselor editoriale, 2-10% din întregul buget de cercetare vor fi alocate fiind considerate a fi acțiuni de sprijin indirect. Noutatea vine sub forma constituirii unei noi instituții necesare pentru a strânge datele de la actorii implicați.
Una din acțiunile indirecte (5.4.4) privește:

 

2 . Subvenționarea comunicării științifice:

(a) Subvenționarea literaturii științifice autohtone (jurnale științifice,
 monografii originale) accesibile online;

(e) Contractarea unor servicii de comunicare a rezultatelor cercetării românești.

4 . Evaluarea și monitorizarea sistemului CDI:

(a) Proiecte de suport pentru Arhiva Națională a Cercetării, Dezvoltării și
Inovării;

 

Totuși principalii indicatori analitici care vizează prezența științifică la nivel internațional sunt exprimați prin procentele de prezență în Scopus, WoS și WoK, dar sunt menționată și posibilitatea de a fi în „alte indexuri”. Această mențiune oferă o oportunitate pentru Accesul Deschis și pentru metricile alternative.

 

Ultimul detaliu important privind colectarea datelor este că se va opta pentru un identificator unic la nivel național pentru toate proiectele de cercetare indiferent de sursa finanțării. Acest lucru permite la rândul său o largă interconectare cu alte baze de date europene și infrastructuri de cercetare.

 

Strategia poate fi considerată și ca o veritabilă garanție pentru angajamentele Guvernului României în ceea ce privește Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă. Documentul accesibil de la ogp.gov.ro setează două noi mari angajamente: Achiziții Publice Deschise (25 aprilie) și Acces Deschis (16 mai, 2014).

 

Noua Strategie CDI însoțită de Planul național 3 asociate Planului național de acțiune pe Guvernare Deschisă deschid opțiunile pentru noi practici de valorificare a literaturii și comunicării științifice creând un cadru propice pentru dezvoltarea accesului deschis în România.

 

Câteva linkuri utile:

http://startad.kosson.ro/
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm
http://www.edu.ro/index.php/pressrel/22258
http://www.research.ro/
http://ogp.gov.ro

www.acces-deschis.ro

 

Nicolaie Constantinescu, Biroul Național pentru Acces Deschis, OpenAIRE+

Comment (0) Hits: 3741
Astăzi a fost trimisă o scrisoare deschisă Ministrului Educației Naționale, Remus Pricopie și Ministrului delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică, Mihnea Costoiu.BadgeAD2013

Semnatarii au solicitat următoarele:

1. includerea principiilor Accesului Deschis ca modele inseparabile de comunicare, diseminare și parte a transferului tehnologic în noul document de Strategie Națională pentru Cercetare, Dezvoltare Tehnologică și Inovare a cărui proiect de elaborare încă nu s-a încheiat;
2. includerea Accesului Deschis ca parte indispensabilă a politicilor de acordare a finanțării pentru sectorul de cercetare public românesc;
3. declararea clară a Accesului Deschis ca un prim context de realizare a unei infrastructuri electronice de cercetare națională prin alocarea de resurse destinate valorificării rezultatelor programelor și proiectelor de cercetare;
4. evaluarea sistemului național de biblioteci publice și universitare ca o rețea electronică gata pentru a prelua rolul principal în efortul de diseminare și eficientizare a costurilor de comunicare;
5. o precizare oficială ca răspuns la această scrisoare deschisă a politicilor și resurselor alocate în acest moment Accesului Deschis la rezultatele de cercetare.

Documentul poate fi descărcat de mai jos.

default  Scrisoare deschisă pentru Accesul Deschis la rezultatele de cercetare românești (14.31 kB)
Comment (0) Hits: 2656
Dragi colegi în această săptămână veți auzi mai mult ca oricând știri privind Accesul Deschis. În ajutorul acțiunilor voastre am pregătit două materiale care printate ar putea să vă fie sprijin.
Primul material este afișul iar cel de-al doilea este pentru popularizarea evenimentelor.

AfisSaptamanAccesuluiDeschis2013 AfisSaptamanAccesuluiDeschis2013eveniment 
BadgeAD2013

Pentru printare descărcați de mai jos materialele în format pdf.

pdf  Afiș Săptămâna Accesului Deschis 2013 (1.66 MB)
pdf  Afis de promovare Saptamana cu Acces Deschis (1.08 MB)

Comment (0) Hits: 3322
Nelly Ţurcan, dr., conferenţiar universitar, USM 
VIZIBILITATEA PRODUCŢIEI ŞTIINŢIFICE A REPUBLICII MOLDOVA ŞI PROVOCĂRILE ACCESULUI DESCHIS 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Aniversară, UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA
16-17 octombrie 2012, Chişinău
Comment (0) Hits: 4227

Subcategorii

Dragi colegi în această săptămână veți auzi mai mult ca oricând știri privind Accesul Deschis. În ajutorul acțiunilor voastre am pregătit două materiale care printate ar putea să vă fie sprijin.

AfisSaptamanAccesuluiDeschis2013 AfisSaptamanAccesuluiDeschis2013eveniment
Primul material este afișul iar cel de-al doilea este pentru popularizarea evenimentelor. Pentru printare descărcați de mai jos materialele în format pdf.